17 tháng 4, 2008

Cách sử dụng file có đuôi ASX

Bạn muốn tạo một list nhạc để có thể nghe bài này đến bài khác.
cấu trúc của file là phần in đậm
<ASX Version="3">


<param name="encoding" value="utf-8" />
<TITLE> Toi Oi Dung Tuyet Vong Trinh Cong Son Hong Nhung Em Hay Ngu Di </TITLE>
<ENTRY>


<TITLE> Toi Oi Dung Tuyet Vong Trinh Cong Son Hong Nhung Em Hay Ngu Di </TITLE>
<AUTHOR>Hong Nhung</AUTHOR>
<REF HREF="mms://media.ns.gate.vn/Music/TrinhCongSon/HongNhung_EmHayNguDi/wma32/ Toi_Oi_Dung_Tuyet_Vong___Hong_Nhung___Trinh_Cong_Son___Lac_Vu___01.wma"/>


<REF HREF="http://media.ns.gate.vn/Music/TrinhCongSon/HongNhung_EmHayNguDi/wma32/ Toi_Oi_Dung_Tuyet_Vong___Hong_Nhung___Trinh_Cong_Son___Lac_Vu___01.wma"/>
<REF HREF="mms://media2.ns.gate.vn/Music/TrinhCongSon/ HongNhung_EmHayNguDi/wma32/ Toi_Oi_Dung_Tuyet_Vong___Hong_Nhung___Trinh_Cong_Son___Lac_Vu___01.wma"/>
<REF HREF="http://media2.ns.gate.vn/Music/TrinhCongSon/HongNhung_EmHayNguDi/wma32/ Toi_Oi_Dung_Tuyet_Vong___Hong_Nhung___Trinh_Cong_Son___Lac_Vu___01.wma"/>
</ENTRY>


</ASX>
Bạn dùng trình soạn thảo rồi soạn một danh sách các bài ưa thích của bạn rồi đưa lên server. sau đó chỉ việc gõ chính xác đường dẫn bạn đã upload lên server là mọi thứ OK hà.
Thằng nhạc số cũng làm giống như thế này. như cách làm của nó hơi khác. nó sẽ tạo một link sinh ra file có đuôi ASX.
Như vậy muốn lấy link của nhạc số chỉ việc lưu file ASX này lại. sau đó dùng notepad view file này thì sẽ biết chắc chắn đường link của bài nhạc bạn muốn lấy.
bùn bùn viết đại
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home