17 tháng 10, 2008

Intel Core 2 Duo E4300 overclocking using ASUS P5B-VM SE

CPU E4300 Info:
Core Allendale
Frequency 1800 MHz
FSB 200 (800) MHz
L2 cache 2 MB
Multiple 9x
overclock:
Conclusion overclocking
Max. clock 3735 MHz (3922 MHz) 107,5 % (117,88 %) 1,600 V (1,650 V)
Max. bench. clock: 3663 MHz 103,5 % 1,600 V
Sweetspot 3330 MHz 85 % 1,450 V
Max. clock at 1,325V 3204 MHz 78 % 1,325 V
100 % stable at 1,325V 3069 MHz (3105 MHz) 70,5 % (72,5 %) 1,325 V

RAM 800MHZ Info:
memory is rated at 4-4-4-12/2T
overclock:
the timings to 5-5-5-15, might allow for an overclock of upwards of 900Mhz.
+ DDR2-800 @ 4-4-4-12/2T
Example Overclock:
* non-standard chilled water cooler with water at 4'C
* Corsair TWIN2X2048 PC8888 memory
* 400MHz FSB
* 9x multiplier
* 1000MHz memory
* 1.65V core voltage
* 2.4V memory voltage
* 1.55V northbridge voltage
* 1.5V southbridge voltage
* 1.215V ich voltage
* 4-4-4-12 memory timing
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home