17 tháng 10, 2008

Intel Core 2 Duo E4300 overclocking using ASUS P5B-VM SE

CPU E4300 Info:
Core Allendale
Frequency 1800 MHz
FSB 200 (800) MHz
L2 cache 2 MB
Multiple 9x
overclock:
Conclusion overclocking
Max. clock 3735 MHz (3922 MHz) 107,5 % (117,88 %) 1,600 V (1,650 V)
Max. bench. clock: 3663 MHz 103,5 % 1,600 V
Sweetspot 3330 MHz 85 % 1,450 V
Max. clock at 1,325V 3204 MHz 78 % 1,325 V
100 % stable at 1,325V 3069 MHz (3105 MHz) 70,5 % (72,5 %) 1,325 V

RAM 800MHZ Info:
memory is rated at 4-4-4-12/2T
overclock:
the timings to 5-5-5-15, might allow for an overclock of upwards of 900Mhz.
+ DDR2-800 @ 4-4-4-12/2T
Example Overclock:
* non-standard chilled water cooler with water at 4'C
* Corsair TWIN2X2048 PC8888 memory
* 400MHz FSB
* 9x multiplier
* 1000MHz memory
* 1.65V core voltage
* 2.4V memory voltage
* 1.55V northbridge voltage
* 1.5V southbridge voltage
* 1.215V ich voltage
* 4-4-4-12 memory timing

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home