19 tháng 12, 2008

Blog About CISCO

http://ccie-in-3-months.blogspot.com/2008/05/how-to-use-extended-range-vlans-in-nm.html
http://vnpro.org/forum/showthread.php?t=16432
http://www.640-802.net/
-->đọc tiếp...

16 tháng 12, 2008

www.joomladesign.info

http://www.joomladesign.info/3-column-template/3-column-template.html
-->đọc tiếp...

15 tháng 12, 2008

Adblock Plus 1.0

Adblock Plus 1.0:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/downloads/file/42123/adblock_plus-1.0-fx+sm+tb.xpi
Thêm bộ lọc cho firefox:
abp://subscribe/?location=http://adblockplus-vietnam.googlecode.com/svn/trunk/abpvn.txt&title=Adblock%20Plus%20%2D%20Bộ%20lọc%20Việt %20Nam
Nếu bạn là người có lương tâm thì không nên cài. Vì website sống được là nhờ quảng cáo đó. Cài xong cái này nếu sau này website die bạn phải chịu một phần trách nhiệm nhé hoặc dịch vụ giảm đi thì cũng không có gì phải phàn nàn nhé. đâu có cái gì cho không. (^_^).
http://easylist.adblockplus.org/
http://code.google.com/p/adblockplus-vietnam/
-->đọc tiếp...

Add website into search engine

Công dụng: Add website vào các bộ tìm kiếm của thế giới.!
hxxp://www.google.com.vn/addurl/?continue=/addurl
hxxp://altavista.digital.com/av/content/addurl
hxxp://yahoo.com/docs/info/include.html
hxxp://lycols.com/addasite.html
hxxp://www.123world.com/url-submit/addurl.html
hxxp://www.addpro.com/submit30.htm
hxxp://www.atlanticinkjet.com/submit-link.html
hxxp://www.bestyellow.com/addurl.html
hxxp://www.dreamsubmit.net/index.html
hxxp://www.dcssa.com/contact.asp
hxxp://www.exactseek.com/add.html
hxxp://www.gomidwales.co.uk/e_submit.php
hxxp://www.pubsub.com/createsub_alltopic.php
hxxp://www.portalboost.com/dir/submit.html
hxxp://www.quickregister.net/
hxxp://www.first4london.com/cgi/add.cgi
hxxp://www.freewebsubmission.com/
hxxp://www.mediachannel.com/info/submit.htm
hxxp://home.hamptonroads.com/webguide/linksubmit.cfm
https://www.ineedhits.com
hxxp://www.scirus.com
hxxp://www.submitexpress.com/submit.html
hxxp://www.submitawebsite.com
hxxp://www.stopdog.com
hxxp://www.submitcorner.com/Tools/Submit/
hxxp://www.submitcorner.com/
hxxp://www.urgentclick.com/add-site.php
hxxp://tools.addme.com/servlet/s0new
hxxp://www.vxbox.com/registration.php
hxxp://www.vandema.com/Submit1.htm
hxxp://www.webreflect.com
hxxp://www.website-submission.com/select.htm
hxxps://www.worldsubmit.com (CO THU PHI)
hxxp://websitesubmit.hypermart.net/free/submit.cgi
hxxp://www.mamboawards.com/index.php
hxxp://websitesubmit.hypermart.net/metatags.htm
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home