27 tháng 11, 2009

Tạo component cho Joomla! 1.5

Ví dụ tạo một component review cấu trúc thư mục như bên dưới:
administrator\components\com_reviews -> chứa các thành phần Back End
components\com_reviews -> chứa các thành phần Front End
tạo một file 
components\com_reviews\reviews.php
<?php
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );
echo '
Front End KCN Reviews
'; ?>
bạn xem kết quả ở "Front End" bằng cách sử dụng link sau:
http://localhost/root/index.php?option=com_reviews
tiếp theo
tạo một file 
administrator/components/com_reviews/admin.reviews.php
<?php
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );
echo '
Back End KCN Reviews
'; ?>
bạn xem kết quả bằng cách sử dụng link sau:
http://localhost/root/administrator/index.php?option=com_reviews
Đăng ký thành phần với database sử dụng câu lệnh sau(nhớ thay jos_ phù hợp với database của bạn nhé):
INSERT INTO jos_components (name, link, admin_menu_link, 
      admin_menu_alt, 'option', admin_menu_img, params)
VALUES ('Restaurant Reviews', 'option=com_reviews',
    'option=com_reviews', 'Manage Reviews', 'com_reviews',
    'js/ThemeOffice/component.png', '');
sau đó kiểm tra trong component xem đã có chưa. nếu chưa có thì bạn sửa lại câu truy vấn cho đúng nhé.
Tạo toolbar cho component bằng cách tạo file administrator/components/com_reviews/toolbar.reviews.html.php
<?php
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );
class TOOLBAR_reviews {
function _NEW() {
  JToolBarHelper::save();
  JToolBarHelper::apply();
  JToolBarHelper::cancel();
 }
 
 function _DEFAULT() {
  JToolBarHelper::title( JText::_( 'Restaurant Reviews' ), 
                      'generic.png' );
  JToolBarHelper::publishList();
  JToolBarHelper::unpublishList();
  JToolBarHelper::editList();
  JToolBarHelper::deleteList();
  JToolBarHelper::addNew();
 }
}
?>
tạo file administrator/components/com_reviews/toolbar.reviews.php
<?php
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );
require_once( JApplicationHelper::getPath( 'toolbar_html' ) );
switch($task)
{
 case 'edit':
 case 'add':
  TOOLBAR_reviews::_NEW();
  break;
 
 default:
  TOOLBAR_reviews::_DEFAULT();
  break;
}
?>
kiểm tra kết quả:
vào link này:
root/administrator/index.php?option=com_reviews
thêm thông số "add hoặc edit" trên browser để kiểm tra kết quả:
root/administrator/index.php?option=com_reviews&task=add
đầy là ví dụ cơ bản bạn tự ngâm cứu tiếp đi nhé!
-->đọc tiếp...

26 tháng 11, 2009

Hướng dẫn cài đặt Community Builder 1.2

Community Builder là một trong những Extensions lâu đời, có từ thời Mambo (tiền thân của Joomla ngày hôm nay), sở dĩ Community Builder được nhiều người sử dụng là do khả năng mở rộng được các tính năng mà Joomla! chưa cung cấp hoặc cung cấp chưa đầy đủ như:

- Tạo các field người dùng tùy biến (mặc định Joomla chỉ có các field chủ yếu như username, email, password ).

- Cho phép xây dựng các trang mạng cộng đồng ở quy mô nhỏ, hỗ trợ quản lý thành viên tốt hơn.

Đi kèm với Community Builder là rất nhiều add-on cho phép bạn tùy biến trang Joomla của mình nhằm thu hút được nhiều thành viên hơn, Communiy Builder đã và đang xứng đáng với vị trí trụ cột trong làng Extension cho Joomla!

Để có thể cài đặt Community Builder, vui lòng làm theo các bước sau đây

Tải Community Builder 1.2 RC 4 tại http://www.joomlapolis.com/

Giải nén các bạn sẽ được 8 file:

1. cb_expert_files_only_j_1.5.tar
2. cb_expert_files_only_m_4_j_1.0.tar
3. com_comprofiler.zip
4. mod_cblogin.zip
5. mod_comprofilerModerator.zip
6. mod_comprofilerOnline.zip
7. README-NEW-INSTALL.txt
8. README-UPGRADE.txt

Các bạn nhớ sao lưu dữ liệu trước khi cài đặt, host phải Safe mode = off và hỗ trợ hàm php_uname()

1) Cài đặt com_comprofiler.zip

2) Cài đặt module mod_cblogin.zip
- Vào ACP -> Components -> Community Builder ->Tools bấm Synchronize Users để đồng bộ hoá dữ liệu.

3) Cài đặt module mod_comprofilerModerator.zip (nếu bạn muốn sử dụng các chức năng quản lý thành viên ở Front End)

4) Cài đặt module mod_comprofilerOnline.zip (nếu muốn hiển thị danh sách các thành viên trực tuyến)

5) Kích hoạt module cblogin và các module cần sử dụng khác của CB

6) Vào ACP -> Components -> Community Builder -> Configuration tại tab General phần Name Style chọn First and Last Name Field nhấn Save
- Vào ACP -> Components -> Community Builder ->Tools bấm Synchronize Users để đồng bộ hoá dữ liệu.

7) Tắt module login mặc định của Joomla.

8 ) Tạo menu thông tin cá nhân liên kết đến trang hồ sơ của thành viên:
- Vào Trình đơn -> User Menu nhấn vào Thêm mới chọn kiểu menu Liên kết nội -> Community Builder -> User Profile (mandatory) đặt tiêu đề cho menu xong nhấn Lưu.

9) Tạo menu danh sách thành viên:
- Vào Trình đơn -> User Menu (chỉ có thành viên được truy cập), hoặc Trình đơn -> Main Menu (mọi người đều được truy cập) -> nhấn vào Thêm mới chọn kiểu menu Liên kết nội -> Community Builder -> User List đặt tiêu đề cho menu xong nhấn Lưu

10) Tạo danh sách thành viên mặc định với các thông tin chuẩn (địa chỉ, điện thoại v.v...):
- Vào ACP -> Components -> Community Builder -> Tools nhấn vào Load Sample Data

Lưu ý: để chỉnh sửa hoặc tạo mới các danh sách thành viên khác bạn vào ACP -> Components -> Community Builder -> List management

11) Nếu bạn muốn chỉ cho phép thành viên đăng ký thông qua các Community Builder (nên chọn chức năng này):
- Vào ACP -> Components -> Community Builder -> Configuration bấm vào tab Registration phần Allow User Registration chọn yes, independently of global site setting
- Vào ACP -> Trang web -> Cấu hình chung bấm vào Hệ thống trong Cấu hình thành viên phần Cho phép người dùng đăng ký chọn Không

Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì trong việc cài đặt, vui lòng gửi bài viết tại Hướng dẫn cài đặt Community Builder 1.2
Tham khảo thêm tại đây:
http://joomlaviet.org/huong-dan/su-dung-joomla/huong-dan-cai-dat-community-builder-12.html
http://www.joomlapolis.com/
-->đọc tiếp...

Tạo Module Hello World cho Joomla! 1.5

Module là một extension rất nhẹ và mềm dẻo được sử dụng để render nên trang web. Chúng được sử dụng cho trang có kích thước nhỏ, ít phức tạp và có thể được xem từ nhiều component khác nhau.
Bạn có thể thấy nhiều ví dụ về module trong bản cài đặt Joomla! chuẩn như:
-Menus
-Latest News
-Login form
-và nhiều cái khác nữa.
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra một module Hello World đơn giản. Xuyên suốt bài viết này bạn sẽ học được cấu trúc cơ bản của một module. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể mở rộng cấu trúc cơ bản này để tạo ra các module phức tạp hơn theo ý mình.
Cấu trúc tập tin
Có 4 file cơ bản được dùng trong mẫu tiêu chuẩn của việc phát triển module:
•mod_helloworld.php – File này là điểm vào chính cho module. Nó sẽ thực hiện những khởi tạo cần thiết, gọi các helper để thu thập mọi dữ liệu cần thiết, và include template hiển thị đầu ra của module.
•mod_helloworld.xml – File này chứa thông tin về module. Nó định nghĩa ra các files cần thiết để cài đặt từ trình cài đặt của Joomla! và chỉ ra các tham số cấu hình cho module.
•helper.php – File này chứa lớp helper, được dùng để thực hiện các hành động thực sự để lấy về các thông tin mà sẽ được hiển thị trên module (thường là từ database hoặc những nguồn dữ liệu khác).
•tmpl/default.php – File này là template của module. Nó sẽ lấy về dữ liệu đã được thu thập bởi mod_helloworld.php và sinh ra mã HTML để hiển thị trên trang web.
Tạo mod_helloworld.php
File mod_helloworld.php sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ sau:
•include file helper.php chứa lớp được dùng để thu thập dữ liệu cần thiết
•Triệu gọi phương thức thích hợp trong lớp helper để lấy về dữ liệu
•include template để hiển thị đầu ra.
Lớp helper được định nghĩa trong file helper.php của chúng ta. File này được include bằng lệnh require_once:
require_once( dirname(__FILE__).DS.'helper.php' );
require_once được dùng bởi hàm helper của chúng ta được định nghĩa bên trong một lớp, và chúng ta muốn lớp này được định nghĩa chỉ 1 lần mà thôi.
Lớp helper của chúng ta hiện vẫn chưa được định nghĩa, nhưng khi được định nghĩa nó sẽ chứa một phương thức: getHello(). Với ví dụ đơn giản của chúng ta, không thực sự cần thiết phải làm như vậy – thông điệp “Hello, World” mà phương thức này trả về đơn giản là sẽ được include vào trong template. Chúng ta dùng lớp helper chỉ để chứng minh kỹ thuật cơ bản này mà thôi.
Hiện tại thì module của chúng ta chưa sử dụng bất kỳ tham số nào, nhưng dù sao thì chúng ta cũng sẽ truyền cho phương thức helper để nó có thể sử dụng về sau, nếu chúng ta quyết định mở rộng chức năng cho module này.
Phương thức lớp helper được triệu gọi theo cách sau đây:
$hello = modHelloWorldHelper::getHello( $params );
File mod_helloworld.php hoàn chỉnh như sau:
<?php
/**
 * Hello World! Module Entry Point
 * 
 * @package  Joomla.Tutorials
 * @subpackage Modules
 * @link http://dev.joomla.org/component/option,com_jd-wiki/Itemid,31/id,tutorials:modules/
 * @license    GNU/GPL, see LICENSE.php
 * mod_helloworld is free software. This version may have been modified pursuant
 * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or
 * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or
 * other free or open source software licenses.
 */

// no direct access
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );

// Include the syndicate functions only once
require_once( dirname(__FILE__).DS.'helper.php' );

$hello = modHelloWorldHelper::getHello( $params );
require( JModuleHelper::getLayoutPath( 'mod_helloworld' ) );
Có một dòng mà chúng ra vẫn chưa hề động đến chính là dòng đầu tiên. Dòng này kiểm tra để chắc chắn rằng file này thực sự được include từ một ứng dụng Joomla!. Nó thực sự cần thiết để tránh bị khai thác lỗi variable injection và các nguy cơ tiềm ẩn khác.
Tạo helper.php
File helper.php chứa lớp helper dùng để lấy về dữ liệu cho đầu ra của module. Như sẽ đề cập, lớp helper của chúng ta sẽ có 1 method: getHello() trả về thông điệp ‘Hello, World’.
Và đây là code cho helper.php:
<?php
/**
 * Helper class for Hello World! module
 * 
 * @package  Joomla.Tutorials
 * @subpackage Modules
 * @link http://dev.joomla.org/component/option,com_jd-wiki/Itemid,31/id,tutorials:modules/
 * @license    GNU/GPL, see LICENSE.php
 * mod_helloworld is free software. This version may have been modified pursuant
 * to the GNU General Public License, and as distributed it includes or
 * is derivative of works licensed under the GNU General Public License or
 * other free or open source software licenses.
 */
class modHelloWorldHelper
{
  /**
   * Retrieves the hello message
   *
   * @param array $params An object containing the module parameters
   * @access public
   */  
  function getHello( $params )
  {
    return 'Hello, World!';
  }
}
Không có quy tắc nào bắt chúng ta phải đặt tên cho lớp helper như trên, nhưng đặt tên như vậy sẽ rất có ích cho việc nhận dạng lớp và tìm kiếm.
Các module cao cấp hơn có thể sẽ chứa các yêu cầu truy vấn database hoặc các chức năng khác.
Tạo tmpl/default.php
File default.php là một template nó sẽ hiển thị đầu ra của module.
Code cho default.php như sau:
<?php // no direct access
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' ); ?>
<?php echo $hello; ?>
Một điểm quan trọng cần chú ý là file template có cùng phạm vi với file mod_helloworld.php. Nghĩa là biến $hello được định nghĩa trong file mod_helloworld.php có thể dùng được trong file template default.php mà không cần bất kỳ khai báo hay lời gọi hàm nào.

Tạo mod_helloworld.xml
File mod_helloworld.xml được dùng để chỉ ra những file nào mà trình cài đặt cần phải copy và sẽ được sử dụng bởi Module Manager để xác định tham số nào được dùng để cấu hình cho module. Những thông tin khác về module cũng được định nghĩa trong file này.
Code cho mod_helloworld.xml như sau:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<install type="module" version="1.5.0">
  <name>Hello, World!</name>
  <author>John Doe</author>
  <version>1.5.0</version>
  <description>A simple Hello, World! module.</description>
  <files>
    <filename module="mod_helloworld">mod_helloworld.php</filename>
    <filename>index.html</filename>
    <filename>helper.php</filename>
    <filename>tmpl/default.php</filename>
    <filename>tmpl/index.html</filename>
  </files>
  <params>
  </params>
</install>
Chú ý là có 2 file thêm vào mà chúng ra chưa nhắc đến đó là: index.html and tmpl/index.html. Các file này cũng được include để tránh cho các thư mục không bị truy cập và liệt kê nội dung bởi trình duyệt. Nếu người dùng cố gắng trỏ trình duyệt của họ tới thẳng các thư mục thì file index.html sẽ được hiển thị và họ sẽ chẳng thấy gì hết. Các file này có thể để trống hoặc chứa một dòng đơn giản sau:
<html><body bgcolor="#FFFFFF"></body></html>
Nó sẽ hiển thị một trang trắng tinh.
Vì module của chúng ta ko có parameters nào, nên chương này sẽ bỏ trống.
Kết luận
Phát triển module cho Joomla! là một việc khá đơn giản, trình tự rõ ràng. Bằng cách sử dụng kỹ thuật đã mô tả trong bài viết này, chúng ta có thể dễ dàng phát triển rất, rất nhiều các modules khác nữa.
chi tiết xem ở đây.
http://docs.joomla.org/Tutorial:Creating_a_Hello_World_Module_for_Joomla_1.5
-->đọc tiếp...

25 tháng 11, 2009

Cái nút áo

Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.
Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mĩm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.
Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.
"Anh thân mến!
Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.
Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.
Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.
Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".
Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt".
Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:
Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.
Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.
Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games...
Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?
Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3...
Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh
Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.
Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.
Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.
Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.
Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.
Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!
Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.
Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...
o O o
Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự quan tâm đến ai đó chưa?
Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt?
Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác?
Hi vọng qua câu chuyện này tôi và các bạn có thể tìm lại được những bài học về sự quan tâm mà các bạn đã lỡ đánh mất.
Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những người người mẹ, người cha, những người luôn ở bên các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà không cần đòi hỏi điều đó từ các bạn!
(Truyện này chúng tôi không biết tác giả)
-->đọc tiếp...

Lạnh lẽo

Cuối cùng
Nụ hoa đã tàn
Tôi nhìn thấy tôi ném tia mắt lạnh lẽo về phía chúng
Tia mắt làm cho chúng chết đi một lần nữa
Nụ hoa đã tàn
Có liên quan gì đến thế giới
Có liên quan gì đến những con người đang hối hả ngoài kia
Có liên quan gì đến nắng, gió, bầu trời, không khí
Đã tàn. Thế thôi.
Như tin cáo phó người ta vẫn dán mắt vào ti vi, mỗi đêm và báo ngày mỗi sáng
Như cách người ta lướt qua những chuyến xe tang những ngày cận tết
Một người ra đi
Thế giới rộng hơn một chỗ đậu xe
Nhưng lại chật đi một chỗ nằm
Một người ra đi
Không làm cho khoảng cách giữa hai người gần lại
Một cái nắm tay mãi mãi nằm trong chiếc hộp e dè
Nụ cười mãi vẫn chẳng bao giờ xuất phát từ trái tim
Nụ hôn vẫn chỉ sinh ra và chết đi, giữa hai thớt môi thèm muốn
Không hơn
Một nụ hoa tàn
Một người ra đi
Trái đất vẫn cứ nóng lên…
Từng ngày
MT 5.2.2007
TRẦN LÊ SƠN Ý
-->đọc tiếp...

Nguyên Tiêu 07

NGUYỄN VĨNH TIẾN

Bài tặng những nhà thơ

chỉ có nước mắt là xài không bao giờ hết
tin tôi đi
bạn từng nghe qua ai xài tiền chẳng hết bao giờ?
danh dự nếu mang ra xài cũng sạch
quyền chức quy thành tiền nhấm nháp cũng đi tong

tôi viết bài này riêng tặng những nhà thơ
những nhà thơ thôi
chòi thơ không được tính
bởi những trang thơ chưa bao giờ ly thân cùng nước mắt
thơ cuộn thành dòng
nước mắt chảy thành thơ

tôi viết bài này riêng tặng những nhà thơ
vừa phải sống cho thơ, vừa phải thở cho mình,
vừa đa đoan cho chính bạn
tin tôi đi
bởi nhà thơ mà chai sạn
vũ trụ này còn quái gì thơ

tôi nói câu chuyện này để bạn biện biệt đâu thực những nhà thơ
ăn tục nói phét trây trét trong thơ đích thị nhân danh thơ ca mà trục mà vớt (ba chấm - cái này bạn tự điền vô)
những kẻ mở mồm: yếu tính của thơ, rồi chỉ toàn sản xuất/sinh ra những câu thơ yếu (ba chấm - cái này bạn cũng dễ dàng điền vô nốt)
những kẻ hô hào cải tổ cải cách cải mả cho thơ cuối cùng là cãi lộn để rồi biến thơ thành món cải xào cải khú đưa lên bàn nhắm với rượu chuối hột giá hai ngàn một chai mua ngay góc chợ
rồi ngửa cổ than trời than đất than củi với than ôi thơ (í a, í á) phú bây giờ

phải mang ra xài món quà nước mắt
là khi nhà thơ chẳng còn chi để mà xài
khi nhà thơ còn biết xúc động - chỉ cần xúc động thôi - không phiền đến các mỹ từ rung động run rẩy với rung rinh hay rung gì gì (ba chấm)
nước mắt rơi - ngoài thơ, tôi cược đấy - ta được nhiều thứ ra đời

tôi viết bài này cũng để ủi an ai đã, đang và sẽ níu vạt áo lên chùi nước mắt
bài tặng những nhà thơ
-->đọc tiếp...

Chơi với chữ

Chơi với chữ
Cũng hay
Thằng này lắm trò
thâm thúy

Tôi với nó lê qua bao ngày mệt
bụi người tôi rơi ra
bụi ý nghĩa trên lưng nó cũng rơi ra

Sống nhọc, muốn đùa
Có lần
Tôi xé chữ ra
thấy
lòng mình đau cứa

Thân với chữ
nó cũng ngại mình hung hăng

Thế cũng được mấy chục năm
Chữ bảo tôi sống ít
Chẳng bõ bèn với những trò đùa lớn

Tôi bảo
Quen mày lâu rồi
Múa thử tao xem

Chữ múa
Trong ánh sáng đèn
Mà ngày mọc ra trên ngọn tóc

Tôi đếm
Thời gian túa ra lung tung.

SONG PHẠM
-->đọc tiếp...

class in javascript

My Code:
function MyClass(){}

a = new MyClass();
a.text = "The sum is "
a.num1 = 10;
a.num2 = 20;

b = new MyClass();
b.firstname = "Jason";
b.lastname = "Bourne";

function X(p){
  if(p.num1!=null)
    alert(p.text +(p.num1 + p.num2));
  else
    alert(b.firstname+" "+b.lastname);  
}

X(a);
X(b);
-->đọc tiếp...

24 tháng 11, 2009

It’s worth reading!!!

Quá đỗi ngạc nhiên, súc động và đáng để chúng ta suy nghĩ chúng ta có thể làm gì với đầy đủ 2 tay và 2 chân...Chuyện có thật 100%...đã được trình chiếu trong chương trình 60 minutes của TV Channel 9 –Australia. Sau khi đọc xong nếu rãnh xin mời các bạn xem video clip ở phần cuối của câu chuyện khi Nick Vujicic thuyết trình ở trường học...

KHUYẾT TẬT Ư... ĐỪNG QUÁ LO LẮNG

Thử tưởng tượng trên chiếc bàn có bức tượng bán thân không tay chân, ánh mắt của bức tượng găm vào người đối diện, rồi bỗng nó nhúc nhích, mỉm cười, khiến một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Đó là cảm giác của nhiều người từng tham dự những buổi diễn thuyết của Nick Vujicic, chàng trai quê Brisbane (Úc).

Nick Vujicic

Nick chào đời vào một ngày đầu tháng 12-1982. Mẹ anh đã ngất khi nhìn thấy đứa con chỉ có đầu, mình và một mỏm cụt mọc ra từ hông trái với hai ngón nhỏ. Khi tỉnh lại, bà và chồng ứa nước mắt khi thấy đứa trẻ ngoài việc không có tứ chi vẫn ngọ ngoậy và khóc váng như những trẻ khỏe mạnh bình thường. Bằng tình thương vô hạn, cha mẹ Nick đã đưa anh từng bước vào đời.

Khi Nick đến tuổi đi học, cha mẹ gửi anh đến trường dành cho những trẻ khỏe mạnh bình thường. Từ cái mỏm cụt bên hông, hai người gắn cho Nick một cánh tay đặc biệt để con có thể cầm nắm, đánh răng, viết, gõ máy tính và hòa nhập xã hội. Những năm đầu tiên, cậu bé không tay chân luôn được đặt trong xe lăn và phải nhờ người khác đẩy đi. Những đứa trẻ khác chỉ trỏ vào cậu, nói những lời vô tâm và cười phá khiến Nick chỉ muốn tan biến đi trên cõi đời này.

Năm lên tám, Nick toan tự tử nhưng được cứu sống. Trải qua một số biến động khác, Nick nhận ra không ai khác ngoài bản thân có thể giúp mình trở nên bình đẳng với mọi người. Cậu bình tâm lại và quyết tâm học thật giỏi. Những năm trung học sau đó, các học sinh khác bắt đầu nhìn Nick với vẻ ngưỡng mộ vì thành tích học tập của Nick rất đáng nể.

Năm 17 tuổi, cuộc đời Nick mở sang bước ngoặc khác bởi một sự kiện đáng nhớ. Nick được mời đi nói chuyện về quá trình phấn đấu của bản thân và nhận ra anh không chỉ có thể sống bình thường mà còn có ích hơn thế. Những người đến nghe Nick ngày càng đông. Anh trở thành một trong những diễn giả quy tụ nhiều người nghe nhất ở Úc và được mời diễn thuyết ở nước ngoài nhiều nhất.

Nick Vujicic "ngồi hộc hành lý" trên máy bay

Với thanh niên, anh kể về kinh nghiệm "chiến đấu" với những lần bị bắt nạt ở trường, về những việc mình đã làm, những điều anh suy nghĩ. Với những người mất hoặc không có tay, anh chia sẻ phương pháp "giậm gót và ngón chân" do anh tự nghĩ ra để đánh máy cho nhanh. 21 tuổi, Nick đĩnh đạc vào đời với tấm bằng cử nhân thương mại chuyên ngành hoạch định tài chính và kế toán.

"Khi thế giới nói bạn là một sự thất bại, hãy nghĩ rằng tạo hoá mầu nhiệm có một kế hoạch cho bạn. Rằng những bài học mà bạn tự rút ra ít nhiều sẽ có ích cho người khác!". Từ nhiều năm nay, Nick Vujicic đã trở thành giám đốc tổ chức phi chính phủ "Sống không tứ chi" ở Úc. như bao người lành lặn, anh cũng vạch kế hoạch cuộc đời. Kế hoạch cho năm tới là có thể độc lập tài chính nhờ kinh doanh bất động sản, thiết kế một chiếc xe hơi riêng, trở thành khách mời trong chương trình của Oprah Winfrey và hoàn tất quyển sách Không tay, không chân, đừng lo lắng! hứa hẹn nhiều chi tiết cảm động!

Nick Vujicic trong vòng tay của những người mến mộ

Nick Vujicic - diễn giả đặc biệt của thế giới

"Người không tay chân" đã viết trên blog (ở trang nhật ký điện tử của mình => http://www.myspace.com/lifewithoutlimbs) về lần diễn thuyết vòng quanh các nước Singapore, Indonesia, Campuchia và Mỹ vào tháng 7-2007: "Giờ giấc thật sít sao! Tôi chỉ có thể tranh thủ năm phút để cập nhật tình hình cho bạn. Nói chuyện với khoảng 120.000 người, truyền hình trực tiếp cho 40 triệu khán giả. Được cảnh sát hộ tống, di chuyển bằng trực thăng... Riêng ở Indonesia phải tới năm thành phố, trong vòng 10 ngày có 22 cuộc gặp gỡ. Nơi đông người nghe nhất có lẽ khoảng 20.000 người...".

Còn tại Campuchia, anh viết: "Chúng tôi đã đến Campuchia tham dự chương trình tài trợ chính thức cho 30 trẻ khuyết tật. Đó chỉ là bước khởi đầu. Tôi đã nói chuyện với 1.600 người khuyết tật và xúc động mãnh liệt khi biết nhiều người trong số họ bị gia đình từ chối và chính phủ bỏ rơi như thế nào. Tôi hy vọng sang năm sẽ có thể trở lại đây để thành lập một quỹ hỗ trợ người khuyết tật".

NHIẾP ẢNH GIA KHÔNG CHÂN

Ba-lô sau lưng, máy ảnh trên vai và chiếc ván trượt làm phương tiện di chuyển, nhiếp ảnh gia trẻ tuổi Kevin Connolly đã chu du qua rất nhiều quốc gia. Ống kính của anh đã ghi nhận nhiều khoảnh khắc độc đáo về cuộc sống và con người ở những nơi anh từng đặt chân đến.

Kevin Connolly

Điểm đáng kinh ngạc ở chàng trai 22 tuổi người Mỹ này là anh không hề có chân ngay từ khi mới sinh ra. Đẹp trai, cường tráng và hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng cơ thể của Kevin được đo không phải từ đỉnh đầu đến gót chân mà là đến thắt lưng.

Tuy nhiên, Kevin chưa bao giờ để dị tật bẩm sinh cướp đi sự lạc quan và tình yêu cuộc sống. "Từ bé tôi đã học cách phải thích nghi với hoàn cảnh. Cha mẹ không hề đối xử với tôi như một kẻ tật nguyền, do đó tôi luôn sống tích cực" - Hãng tin ABCNews dẫn lời anh tâm sự.

Từ năm 7 tuổi, Kevin đã tập thể thao phát triển cơ bắp, tập trượt tuyết và ngừng sử dụng xe lăn từ năm 18 tuổi. Thay vào đó, anh di chuyển bằng một chiếc ván trượt. Chàng trai giàu nghị lực này hiện đang theo học ngành điện ảnh và nhiếp ảnh tại Đại học bang Montana.

Anh có cơ hội sang New Zealand theo chương trình trao đổi sinh viên, và bắt đầu đi du lịch các nước từ đó. Tình yêu đối với sự nghiệp nhiếp ảnh của anh xuất phát từ thời kỳ cuối tuổi “teen”, một phần bởi anh thường là đối tượng được người ta quay phim chụp ảnh.

Theo ABCNews, cho tới nay Kevin đã chụp tới 32.000 bức ảnh về cuộc sống và con người của 33 thành phố tại 15 quốc gia. Điểm đặc biệt của các bức ảnh là phần lớn chúng chụp những người qua đường khi họ nhìn anh. Tấm ảnh đầu tiên anh chụp ở Vienna (Áo), khi phát hiện một người đàn ông liếc trộm anh. Kẹp máy ảnh vào sườn, anh chụp mà không cần nhìn vào kính ngắm.

"Tôi đã phát chán chuyện bị mọi người liếc nhìn, nên đó thật ra là một hành động mang tính trả đũa" - anh kể. Tuy nhiên, góc chụp từ sát mặt đường hướng lên đã đem lại sự độc đáo hiếm thấy trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Và vậy là Kevin bắt đầu chụp ảnh những người liếc nhìn mình.

Những bức ảnh của Kevin rất độc đáo, đôi khi rất hài hước. Theo Kevin, khi nhìn thấy anh, người ta ngay lập tức hình thành những dự đoán khác nhau về anh. Do đó, các bức ảnh đã thể hiện bản chất con người của từng nền văn hóa khác nhau.

Còn Hãng tin ABCNews bình luận: ảnh của Kevin thể hiện sự tò mò của con người qua nhiều hình thức. Khi được hỏi về những vấn đề khi chụp ảnh trong điều kiện khó khăn như vậy, Kevin hài hước: "Sỏi rải đường chẳng hề hay ho chút nào. Và tôi chưa từng phải lo tới những chiếc váy ngắn".

Được chụp ảnh là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với Kevin. Anh tâm sự trên website của mình (www.therollingexhibition.com): "Tôi nghĩ rằng công việc của một nhiếp ảnh gia hoặc bất cứ ai tự cho mình là nghệ sĩ là... khiến mọi người phải đặt ra câu hỏi về một giá trị hoặc một ý tưởng vốn bị cho là thông thường, không được nhiều người để tâm".

Video clip :

http://www.maniacworld.com/are-you-going-to-finish-strong.html
-->đọc tiếp...

Ranh ngon tieng viet

Không mày đố thầy dạy ai

Học không yêu yếu dần rồi chết

Học làm chi, thi làm gì
Tú Xương còn rớt,huống chi là mình

Học trò ngày nay quậy tới trời
10 thằng đi học 9 thằng chơi
3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
Còn lại thằng kia cũng gật gù

Khi xưa vác bút theo thầy
bi giờ em lại vác cày theo trâu

Nhà sạch thì mát ,bát sạch hết cơm

Qua cầu ngả nón trông cầu ,cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu

Con nhà tông không giống lông .....đỡ giống khỉ

Ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục cũng là cái ao.

Rượu này từ gạo mà ra - Ta đây uống rượu cũng là ăn cơm

Sức khoẻ là vô giá. Hột xoàn mới có giá.

Trăm năm kìu vẫn là kìu - Ăn xong rửa chén là điều dĩ nhiên

Đất lành chim đậu - Đất không lành đất nhậu chim luôn

Ðừng hỏi tôi bạn là ai, hãy hỏi mẹ của bạn.

Hôm qua anh đến nhà em
Ra về mới nhớ để quên 5000
Anh quay trở lại vội vàng
Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu

Này cô con gái nhà ai
Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi
Hái rồi thì hãy ...lấy tôi
Còn chưa hái được để tôi...hái dùm

Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
đêm qua anh ngủ trên giường
Nhớ em tỉnh giấc, lọt giường gãy xương.

Râu tôm nấu với ruột bầu -Chồng ăn nhổ toẹt lầu bầu đếch ăn!

Thuê bao mà bạn vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng,
nằm trong vùng phủ chăn và nằm cạnh một thuê bao khác.

Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ

Bánh mì phải có patê - Làm trai phải có máu dê trong người!!!
-->đọc tiếp...

Stronger do ca sĩ Inez


Once again I'm longing
For your hungry touch
Picturing you on me
I am missing you so much
You turn on my imagination
Though you're far away
And in my fantasy you crave my body
I need you back to stay

I've got my inside out and my headache won't stop
I fail to not look back as I'm bouncing down the wrong track
Half way up feels like going down
But I am getting stronger and stronger
Uh oh uh oh uh oh
Uh oh uh oh uh oh
But I am getting stronger and stronger...

Midnight turns to morning
And I don't get no sleep
I know that you are out there somewhere being
Someone else's treat
Your fingers know just how to please me
And chills run down my spine
And when you lick and spill your kisses
I am shivering inside

I've got my inside out and my headache won't stop
I fail to not look back as I'm bouncing down the wrong track
Half way up feels like going down
But I am getting stronger and stronger
Uh oh uh oh uh oh
Uh oh uh oh uh oh
But I am getting stronger and stronger...

I've got my inside out and my headache won't stop
I fail to not look back as I'm bouncing down the wrong track
Half way up feels like going down
But I am getting stronger and stronger
Uh oh uh oh uh oh
Uh oh uh oh uh oh
But I am getting stronger and stronger...
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home