27 tháng 11, 2009

Tạo component cho Joomla! 1.5

Ví dụ tạo một component review cấu trúc thư mục như bên dưới:
administrator\components\com_reviews -> chứa các thành phần Back End
components\com_reviews -> chứa các thành phần Front End
tạo một file 
components\com_reviews\reviews.php
<?php
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );
echo '
Front End KCN Reviews
'; ?>
bạn xem kết quả ở "Front End" bằng cách sử dụng link sau:
http://localhost/root/index.php?option=com_reviews
tiếp theo
tạo một file 
administrator/components/com_reviews/admin.reviews.php
<?php
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );
echo '
Back End KCN Reviews
'; ?>
bạn xem kết quả bằng cách sử dụng link sau:
http://localhost/root/administrator/index.php?option=com_reviews
Đăng ký thành phần với database sử dụng câu lệnh sau(nhớ thay jos_ phù hợp với database của bạn nhé):
INSERT INTO jos_components (name, link, admin_menu_link, 
      admin_menu_alt, 'option', admin_menu_img, params)
VALUES ('Restaurant Reviews', 'option=com_reviews',
    'option=com_reviews', 'Manage Reviews', 'com_reviews',
    'js/ThemeOffice/component.png', '');
sau đó kiểm tra trong component xem đã có chưa. nếu chưa có thì bạn sửa lại câu truy vấn cho đúng nhé.
Tạo toolbar cho component bằng cách tạo file administrator/components/com_reviews/toolbar.reviews.html.php
<?php
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );
class TOOLBAR_reviews {
function _NEW() {
  JToolBarHelper::save();
  JToolBarHelper::apply();
  JToolBarHelper::cancel();
 }
 
 function _DEFAULT() {
  JToolBarHelper::title( JText::_( 'Restaurant Reviews' ), 
                      'generic.png' );
  JToolBarHelper::publishList();
  JToolBarHelper::unpublishList();
  JToolBarHelper::editList();
  JToolBarHelper::deleteList();
  JToolBarHelper::addNew();
 }
}
?>
tạo file administrator/components/com_reviews/toolbar.reviews.php
<?php
defined( '_JEXEC' ) or die( 'Restricted access' );
require_once( JApplicationHelper::getPath( 'toolbar_html' ) );
switch($task)
{
 case 'edit':
 case 'add':
  TOOLBAR_reviews::_NEW();
  break;
 
 default:
  TOOLBAR_reviews::_DEFAULT();
  break;
}
?>
kiểm tra kết quả:
vào link này:
root/administrator/index.php?option=com_reviews
thêm thông số "add hoặc edit" trên browser để kiểm tra kết quả:
root/administrator/index.php?option=com_reviews&task=add
đầy là ví dụ cơ bản bạn tự ngâm cứu tiếp đi nhé!

4 Ý kiến:

Hữu Nguyên nói...

:))

Hữu Nguyên nói...

~x(

Nặc danh nói...

bạn ơi nếu như mình chỉ muốn tạo component cho riêng front - end mà không có trong back-end hoặc chỉ có trong back-end mà không có trong fron - end thì sao nhỉ
Mong bạn trả lời sớm. Cảm ơn bạn nhiều

Hữu Nguyên nói...

component cho back-end và front-end nằm ở 2 nơi khác nhau bạn muốn tạo cho cái nào là do bạn chủ động tạo. Tài liệu mình sẽ gửi cho bạn nếu bạn để lại email.
thân.

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home