7 tháng 8, 2008

Thiết kế Website (For OV-CLUB)

Quy Trình Thiết kế Website
Bước 1: Khách hàng có nhu cầu thiết kế website
Bước 2: Thu thập thông tin & tư vấn cho khách hàng
• Tư vấn cho khách hàng những vấn đề về website, và làm thế nào để có một website hoàn hảo
• Tìm hiểu yêu cầu thực tế của khách hàng.
• Xác nhận các yêu cầu của khách hàng về website và các thông tin khách hàng cung cấp.
Bước 3:Phân tích thiết lập sitemap & giải pháp cho website
• Dựa vào những thông tin và yêu cầu thiết kế của khách hàng, phân tích rõ ràng mục đích, yêu cầu, nguyện vọng ... của khàch hàng.
• Lập kế hoạch thực hiện dự án
• Căn cứ trên kết quả khảo sát, thông tin do khách hàng cung cấp thiết lập cấu trúc cho Website và thiết kế chung cho toàn hệ thống.
Bước 4: Tiến hành ký hợp đồng thiết kế website
Bước ký hợp đồng được thực hiện khi đã đạt được thỏa thuận với khách hàng. Nội dung của hợp đồng xác định rõ các thông tin về:
• Nội dung và cấu trúc của Website.
• Thời gian thực hiện.
• Giá thiết kế , Hosting , domain name (nếu có) ...

Bước 5: Thiết kế website
- Thiết kế giao diện
Trong bước này khách hàng cần chuẩn bị tất cả các thông tin cần thiết về doanh nghiệp (ví dụ như thông tin giới thiệu về cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động, thông tin liên hệ, thông tin chi tiết và hình ảnh về công ty, sản phẩm, dịch vụ...). Sau khi nhận được đầy đủ các thông tin cần thiết mà khách hàng cung cấp, chúng tôi sẽ tiến hành thiết kế các bản phác thảo với những gợi ý về giao diện mỹ thuật, cấu trúc Website... Từ các bản phác thảo này khách hàng có thể góp ý, thay đổi, bổ xung những chi tiết để phù hợp với nội dung Website của khách hàng.
Qua các lần sửa đổi, chúng tôi và khách hàng sẽ quyết định một phác thảo hoàn chỉnh cuối cùng.
Xây dựng thiết kế ngôn ngữ HTML: Trên cở sở bản phác thảo hoàn thiện chi tiết đã được thống nhất.
Thiết kế các file ảnh động: gif, swf và Multimedia.
Xây dựng các định dạng chung CSS: các kiểu định dạng chung về font chữ, màu chữ, cỡ chữ của các thành phần trong Website.
- Thiết kế CSDL (Nếu có): Tạo các thành phần cho cơ sở dữ liệu
- Thiết kế trang Web động: Tạo Form nhập dữ liệu, kiểm tra dữ liệu nhập.
Bước 6: Bàn giao - Ngiệm thu
• Chạy thử Website.
• Lấy ý kiến của khách hàng, thực hiện các sửa đổi, bổ sung Website.
• Sau khi thực hiện các yêu cầu thì bàn giao Website cho khách hàng.
Bước 7: Bảo trì
• Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng.
• Dịch vụ cập nhật thông tin
-->đọc tiếp...

một chút kinh nghiệm về cài đặt USB Bluetooth với N72 trong winXP SP2

1) Cắm USB Bluetooth vào máy tính.
2) Vào Device Manager--> chọn Bluetooth Device --> Chọn Properties--> Chọn thẻ Detail--> Chọn Hardware Ids trong drop down list. Ghi nhận lại PnP ID của thiết bị
(vd : USB\Vid_4851&Pid_1103)
3) Uninstall USB Bluetooth.
4) Rút USB Bluetooth ra. Restart lại máy tính.
5) Vào thư mục \Windows\inf (bạn phải chỉnh lại tính năng "view" để cho phép thấy các file hệ thống và file ẩn của máy tính), mở file bth.inf bằng Notepad. Di chuyển đến đoạn "-------Device section - Start-------". (khoảng dòng thứ 60). Thêm PnP ID của USB bluetooth của bạn vào một hãng bất kỳ. Ví dụ :

[Cambridge.NT.5.1]
Generic Bluetooth Radio= BthUsb, USB\Vid_0a12&Pid_0001
CSR Nanosira= BthUsb, USB\Vid_0a12&Pid_0003
CSR Nanosira WHQL Reference Radio= BthUsb, USB\Vid_0a12&Pid_0004
CSR Nanosira-Multimedia= BthUsb, USB\Vid_0a12&Pid_0005
CSR Nanosira-Multimedia WHQL Reference Radio= BthUsb, USB\Vid_0a12&Pid_0006

My Bluetooth Adapter= BthUsb, USB\Vid_4851&Pid_1103

Save lại file bth.inf

6) Restart lại máy tính.
7) Cắm USB Bluetooth vào. Khi này WinXp sẽ tự động cài driver cho nó.
8) Vào Device Manager-->Chọn Ports(Com & LTP). Ghi nhận lại những cổng COM sử dụng cho Bluetooth.
*Lưu ý: Nếu bạn chưa thấy Ports(Com & LTP) thì có thể trước đó bạn đã uninstall nó rồi bây giờ bạn phải install nó lại. vào controlpannel rồi add/remove hardware...
9) Chạy chương trình PC Suite. Vào Control Panel chọn những cổng COM mà bạn đã ghi nhận. Nếu không chọn được, bạn nên uninstal PC Suite, khởi động lại máy tính, sau đó cài lại PC Suite.
10) Lúc này bạn sẽ kết nối được USB Bluetooth với N72.
* Bluetooth tôi sử dụng của thằng dongle rẻ tiền giá 120k hà. Chắc giờ rẻ nữa.
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home