25 tháng 8, 2009

Tổng hợp các sách học Joomla

-->đọc tiếp...

Website về Linux

Website về Linux
Địa chỉ:
http://www.faculty.ucr.edu/~tgirke/Documents/UNIX/linux_manual.html
http://oreilly.com/linux/command-directory/
Website "khổng lồ" về Tutorials và Shell scripts
Địa chỉ: http://www.cyberciti.biz/
Website hướng dẫn cấu hình các dịch vụ chính
Địa chỉ: http://www.linuxhomenetworking.com/
Website tập trung vào bảo mật trong Linux: http://www.linsec.ca/Home
2 Website tin tức tổng hợp về linux:
http://www.linuxworld.com/
http://www.linux-mag.com/

http://www.gnome-look.org/index.php?xsortmode=down&page=0&xcontentmode=186
http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=57&t=3699&start=10
http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/17728.hva

Animated Desktop (GUI)

http://www.gnome-look.org/content/show.php?content=88248&forumpage=1

1:INSTALL ZENITY & MPLAYER
apt-get install zenity mplayer

2:DECOMPRESS a-desk
WITH YOUR FAVORITE DECOMPRESSOR

3:INSTALL XWINWRAP
Enter into tar.gz a-desk and execute xwinwrapcvs.deb (2 clicks or execute by terminal by dpkg -i xwinwrapcvs.deb

4:EXECUTE A-DESK.INSTALLER
2 CLICK'S on "a-desk-installer"
ENJOY IT

-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home