19 tháng 11, 2008

Far Cry 2: Diamond Locations

http://forums.filefront.com/farcry-2-general-discussion/382285-far-cry-2-diamond-locations-5.html
got this off the guide its got everything you need
and be warned some of the map has spoilers

LEBOA-SAKO:

CENTRAL DESERT:

BOWA-SEKO:im limited to 15 images and there is 4 more just wait
last 4-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home