6 tháng 11, 2008

AMD Phenom (K10) Overclocking Guide

With AMD Phenom, there are a total of five different types of clocks:
CPU-Z
***********************************************************
* Reference clock (Bus Speed)
* Processor clock (Core speed)
* Northbridge clock (short NB-clock) (NB Frequency)
* Hyper Transport link (in short: HT link) (HT link)
* Memory clock (DRam Frequency)
***********************************************************
note:
Phenom is much like Athlon is that is uses the same 200MHZ HTT bus frequency, it also has an overall HT frequency although this can run a lot faster than the "official max of 1000MHZ" on Athlon.
Phenom uses the same base HTT bus clock of 200MHZ BUT its base HT speed is 2000MHZ for the B3CPU's such as 9850 or 1800MHZ for the lower spec B2 Phenoms or near 2X what we saw on Athlon. It also has multipliers available to push this HT bus to 2600MHZ.
Multipliers available are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Most bios files show this as actual bus speeds, so you may see the following reported. 200 400 600...>...1400 1600 1800...>..2400 2600
Try to keep in mind that they are just multipliers, if you set 1800MHZ it is NOT FIXED at this speed if you are adjusting the HTT bus for over clocking. The overall speed will be 9 (for the 1800MHZ setting) X HTT bus speed applied.
HT speed can be equal or less than NB core clock speed but must NEVER exceed it!

Practical example
Core Speed = Bus Speed X Multiplier / Divider
Northbridge = Bus Speed X Multiplier / Divider
Hypertransport = Bus Speed X Multiplier
Memory Speed = Bus Speed / DRAM Ratio

Let us take the example of our practice Phenom 9550. This comes with a clock rate of 2.2 GHz and a multiplier of 11. The speeds are as follows:
***********************************************************
1st 230 MHz reference clock
2nd Processor clock = 230 * 11 = 2530 MHz
(cpu multiplier change x->11 max=11 and this is default number)
3rd Northbridge stroke = 230 * 9 = 2070 MHz
(ht multiplier change 6-9 max=9 and this is default number)
4th HT link to 2,600 MHz. my HT Link is 230*8 = 1840MHz (ht multiplier down 1)
5th DDR2 memory clock-400(800MHz) to DDR2-460(920MHz)
Timing table 5-5-5-15 set corsair ddram2-800 vol = 2.1v
CPU vol set 1.30v

***********************************************************
detail here
http://www.overclock.net/amd-cpus/280641-amd-phenom-k10-overclocking-guide.html
http://www.ocia.net/articles/k10overclock/page1.shtml
about phenom:
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=258
about JW-RS780:
http://www.ocia.net/reviews/jw780g/page3.shtml
http://www.overclock.net/amd-cpus/226939-amd-cpus-current-tech-essentials.html
http://jacky5488.myweb.hinet.net/download.html
http://www.hardwarecanucks.com/forum/o-ss/5634-helping-hand-vista-service-pack-1-vs-your-phenom.html
http://www.hardwarecanucks.com/forum/o-ss/5634-helping-hand-vista-service-pack-1-vs-your-phenom.html
http://www.overclock.net/amd-general/307316-offical-overclocking-guide-amd-socket-am2.html
http://www.overclock.net/amd-general/226958-overclocking-guides-information.html#post2612910
-->đọc tiếp...

5 tháng 11, 2008

Mainboard J&W RS780UVD-AM2+ (64&128)

+ "SP:UMA Interleave Ratio" = Assign for sideport using capacity and UMA using capacity
Example:
sideport = 128MB
SP:UMA Interleave Ratio set 1:1
==> UMA use 128MB
***********************************
JWooT -> DRAM Timing Configuration -> Memory Clock Mode
Memory Clock model:
auto: the DRAM speed will be based on SPDS;
limit: the DRAM spe will not exceed the specified value;
manual: the DRAM specified will be programmed regardless;
DC Mode:
ganged mode is 1x128bit dual channel
unganged is 2x64 bit dual channel
-->đọc tiếp...

2 tháng 11, 2008

Windows Malicious Software Removal Tool

cơ bản là một công cụ tự do giúp đỡ bạn loại bỏ phần mềm hiểm độc đặc biệt từ những máy tính chạy hệ điều hành Windows.
download:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AD724AE0-E72D-4F54-9AB3-75B8EB148356&displaylang=en

sau khi cài xong file chạy ở đây:
C:\Windows\System32\mrt.exe.
file báo cáo ở đây:
C:\Windows\Debug

Command Prompt:
chọn Start ----> Run ----> gõ CMD ----> OK
gõ mrt.exe và đi sau sẽ là một trong những đoạn lệnh sau
* /Q hoặc /quiet - Chạy trong chế độ âm thầm.
* /N - Trong chế độ này, mọi phần mềm hiểm độc đều được thông báo nhưng sẽ không bị loại bỏ.
* /F - quét toàn bộ máy tính nhưng không loại bỏ bất kỳ sự truyền nhiểm nào khi được tìm thấy.
* /F:Y - quét toàn bộ máy tính và tự động xóa sạch mọi sự truyền nhiễm được tìm thấy.
* /? hoặc /help - hiển thị hướng dẫn sử dụng
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home