6 tháng 11, 2008

AMD Phenom (K10) Overclocking Guide

With AMD Phenom, there are a total of five different types of clocks:
CPU-Z
***********************************************************
* Reference clock (Bus Speed)
* Processor clock (Core speed)
* Northbridge clock (short NB-clock) (NB Frequency)
* Hyper Transport link (in short: HT link) (HT link)
* Memory clock (DRam Frequency)
***********************************************************
note:
Phenom is much like Athlon is that is uses the same 200MHZ HTT bus frequency, it also has an overall HT frequency although this can run a lot faster than the "official max of 1000MHZ" on Athlon.
Phenom uses the same base HTT bus clock of 200MHZ BUT its base HT speed is 2000MHZ for the B3CPU's such as 9850 or 1800MHZ for the lower spec B2 Phenoms or near 2X what we saw on Athlon. It also has multipliers available to push this HT bus to 2600MHZ.
Multipliers available are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Most bios files show this as actual bus speeds, so you may see the following reported. 200 400 600...>...1400 1600 1800...>..2400 2600
Try to keep in mind that they are just multipliers, if you set 1800MHZ it is NOT FIXED at this speed if you are adjusting the HTT bus for over clocking. The overall speed will be 9 (for the 1800MHZ setting) X HTT bus speed applied.
HT speed can be equal or less than NB core clock speed but must NEVER exceed it!

Practical example
Core Speed = Bus Speed X Multiplier / Divider
Northbridge = Bus Speed X Multiplier / Divider
Hypertransport = Bus Speed X Multiplier
Memory Speed = Bus Speed / DRAM Ratio

Let us take the example of our practice Phenom 9550. This comes with a clock rate of 2.2 GHz and a multiplier of 11. The speeds are as follows:
***********************************************************
1st 230 MHz reference clock
2nd Processor clock = 230 * 11 = 2530 MHz
(cpu multiplier change x->11 max=11 and this is default number)
3rd Northbridge stroke = 230 * 9 = 2070 MHz
(ht multiplier change 6-9 max=9 and this is default number)
4th HT link to 2,600 MHz. my HT Link is 230*8 = 1840MHz (ht multiplier down 1)
5th DDR2 memory clock-400(800MHz) to DDR2-460(920MHz)
Timing table 5-5-5-15 set corsair ddram2-800 vol = 2.1v
CPU vol set 1.30v

***********************************************************
detail here
http://www.overclock.net/amd-cpus/280641-amd-phenom-k10-overclocking-guide.html
http://www.ocia.net/articles/k10overclock/page1.shtml
about phenom:
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=258
about JW-RS780:
http://www.ocia.net/reviews/jw780g/page3.shtml
http://www.overclock.net/amd-cpus/226939-amd-cpus-current-tech-essentials.html
http://jacky5488.myweb.hinet.net/download.html
http://www.hardwarecanucks.com/forum/o-ss/5634-helping-hand-vista-service-pack-1-vs-your-phenom.html
http://www.hardwarecanucks.com/forum/o-ss/5634-helping-hand-vista-service-pack-1-vs-your-phenom.html
http://www.overclock.net/amd-general/307316-offical-overclocking-guide-amd-socket-am2.html
http://www.overclock.net/amd-general/226958-overclocking-guides-information.html#post2612910

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home