5 tháng 8, 2009

Bản Window này là HĐH 64bit

Bản Window này là HĐH 64bit
Đây là bản gốc của Microsoft được phát hành bởi MSDN , các bạn có thể tự check để kiểm tra đối chiếu với thông tin bản gốc đây :

Date Posted (UTC):5/4/2007 4:00:03 PM
SHA1:cd9479e1dbad7f26b8bdcf97e4aa71cbb8de932b
ISO/CRC:n/a

DOWLOAD
http://www.mediafire.com/?sharekey=
e5f977c1e786c837ab1eab3e9fa335caf5f30ced1fd3b9b4
Nguồn : megashares.vn
PASS: MSV

- KEY : VCFQD-V9FX9-46WVH-K3CD4-4J3JM
B66VY-4D94T-TPPD4-43F72-8X4FY

- Đây là bản Win64bit (nhận đủ 4Gb RAM) đáp ứng yêu cầu của 1 số bạn trong ver1.0
-->đọc tiếp...

4 tháng 8, 2009

Sử dụng hộp thư Gmail và Windows Live Mail với tên miền riêng

Cùng với sự phát triển công nghệ vũ bão như hiện nay, thì việc bạn sở hữu một tên miền riêng cho cá nhân là không qúa mới mẻ và xa xỉ nữa.

Ngày nay, ở Việt Nam, đa số người dùng Internet đều thông dụng với các dịch vụ mail của Google, Yahoo và Windows v.v…

Nếu các bạn đã từng yêu thích tốc độ load mail cực nhanh của Gmail, giao diện đồ họa Vista của Windows Live làm ngây ngất cảm cam, vậy thì tại sao ta lại không sở hữu 1 hộp thư của Gmail hay Windows Live với tên miền riêng của mình nhỉ!:lol:

Bài viết dưới đây VNIT sẽ giới thiệu các bạn cách cấu hình và sử dụng domain riêng để chạy Google Page Mail (Gmail) và Windows Live Mail (Live)

Yêu Cầu: Phải có tên miền riêng (vd: vnitweb.com) và UnLock (Để kiểm tra việc Lock hay UnLock (Actived) bạn vào http://ajaxutils.com/ để kiểm tra.)

Tài khoản: tài khoản tại everydns.net (vì tôi thích everydns.net hơn sitelution.com và admin panel của domain)

Chuẩn bị: Một chút kiến thức về Domain Hosting, chuyển Name Service DNS của Domain sang các Record sau:

ns1.everydns.net

ns2.everydns.net

ns3.everydns.net

ns4.everydns.net

, ly cafe sữa, và gói ba số nữa nhé …:roll:

Demo: Gmail - http://www.google.com/a/webservicevn.com; Windows Live - https://domains.live.com/members/signup.aspx?domain=vnitweb.com
Cấu hình Domain với Gmail:


Đầu tiên, bạn vào địa chỉ sau: http://www.google.com/a/

Google App với mục đích là hỗ trợ hệ thống giáo dục, nhưng sau cũng phát triển cho cá nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Qui mô về việc sử dụng cho từng đối tượng là khác nhau, nhưng việc sử dụng chung mục đích là gống nhau: Phát triển những ứng dụng từ nhà cung cấp dịch vụ (ISP) với tên miền riêng.

Điền thông tin khai báo vào!

Việc bạn đang sử dụng dịch vụ Email khác hay chưa cũng là một vấn đề, nếu bạn chọn Yes nghĩa là bạn không cần sử dụng hộp thư Gmail cho tên miền riêng nữa :lol: Vì thế, nếu muốn với mục đích ban đầu thì hãy chọn No!

Cấu hình cho tài khoản Admin của hệ thống quản lý domain trên dịch vụ sau này!

Chấp nhận thỏa thuận sử dụng!

Giao diện trang Admin đã đăng nhập sau khi đăng ký xong!

Hầu hết các dịch vụ chưa kích hoạt! vì thế việc đầu tiên ta cần phải làm là chứng thực Domain! việc này nhằm xác minh bạn có phải là chủ nhân của Domain đã đăng ký hay không!

Có 2 cách chứng thực!

thứ 1 là thả 1 file lên host đang hoạt động dưới tên domain đó!

thứ 2 là thay đổi CNAME trong DNS Name Service Admin

Cách 1: Với cách 1 thì bạn chỉ cần tạo 1 file html có tên là googlehostedservice.html với nội dung là chuỗi mà Google Admin đưa ra!

vd: http://webservicevn.com/googlehostedservice.html (sau khi chứng thực xong có thể xóa)

Cách 2: Thayđổi CNAME

Tôi chọn cách 2 như sau:

Bạn thay đổi record cho CNAME trong every như sau:

kết qủa:

hình trên là sau khi đã thay đổi CNAME. Và hiện thời, các dịch vụ đang cập nhật thông tin, mất vài giờ hoặc 2 ngày để chứng thực xong! còn tùy vào domain nhận nhanh hay chậm mà cá biệt chỉ hơn 4 phút là xong!

Và ta tiếp tục kích hoạt dịch vụ mail!

Bằng cách thay đổi giá trị MX của Domain! đây là bảng giá trị DNS dịch vụ mail service của Google! bạn có thể dùng bảng giá trị nay cho Perfect Keylogger 2007 đã đề cập đến!

Sau khi cập nhật xong MX record!


Mọi việc hoàn tất! :smile: :wink:

Trang đăng nhập có dạng như sau: http://www.google.com/a/webservicevn.com

Vậy là từ bây giờ, bạn đã sở hữu một hộp thư Gmail với tên miền riêng! qúa sướng nhe! không lo cấu hình Email Exchange làm mail server trong cơ quan chi cho phiền phức rùi nhe!:wink:

Sử dụng Domain với Gmail:

Cái này cũng dễ thôi! tự khám phá sẽ rất thú vị! Demo vài hình cho các bạn xem!

Vì đây chỉ là một dịch vụ cung cấp tên miền trung gian! cho nên bạn chỉ được phép tạo, xóa, thay đổi thông tin, chấp nhận đăng ký từ các thành viên khi họ muốn sở hữu hộp thư với tên miền của bạn mà thôi! Bạn không được phép xem nội dung email của thành viên đấy đâu nhé :cry: :lol:
http://antoniblue.sky.vn/archives/1691
-->đọc tiếp...

Code Chống ăn cắp băng thông (bandwidth)

.htaccess


order deny,allow
deny from all
session_start();
$filedownload = "download/".$filename;

if ((isset($filename)) & $_SESSION['ticket'] == 'Giá trị bất kỳ nào đó') {
function filenotfound() {
include "header.php";
echo '';
include "footer.php";
die();
}
if (!file_exists($filedownload)) filenotfound();
@$handle = fopen ($filedownload, "r") or filenotfound();
header("Content-disposition: filename=$filename");
header("Content-type: application/octetstream");
header("Pragma: no-cache");
header("Expires: 0");
$contents = fread ($handle, filesize ($filedownload));
echo $contents;
fclose ($handle);
}
else {
$_SESSION['ticket'] = 'Giá trị bất kỳ nào đó';
echo '

Download file dap7.zip

';
}
?>

http://forum.vndownload.org/showthread.php?t=1832
-->đọc tiếp...

web detect IP

Tạo file: info.txt rỗng trên host, cấp permission ghi

Sử dụng:
- Gửi link cho user qua email or chat. Nếu gửi cho nhiều user thì thêm thông tin về tên để phân biệt:
Vd host đăng ký là: http://andysoon.com, gửi link: http://andysoon.com/?x=VNDL

- Xem thông tin: http://andysoon.com/info.txt

Nếu user dùng webmail như yahoo có thể dùng Outlook gửi email, trong đó kèm thẻ:IMG vd: . User mở email sẽ tự động lấy được IP mà không cần nhấn vào link. (Cách này giống như readnotify.com dùng)

$ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$ten = $_GET['ten'];

$today = date('d/m/Y H:i:s');


$agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

// initialize properties
$bd['platform'] = "Unknown";
$bd['browser'] = "Unknown";
$bd['version'] = "Unknown";


// find operating system
if (eregi("win", $agent))
$bd['platform'] = "Windows";
elseif (eregi("mac", $agent))
$bd['platform'] = "MacIntosh";
elseif (eregi("linux", $agent))
$bd['platform'] = "Linux";
elseif (eregi("OS/2", $agent))
$bd['platform'] = "OS/2";
elseif (eregi("BeOS", $agent))
$bd['platform'] = "BeOS";

// test for Opera
if (eregi("opera",$agent)){
$val = stristr($agent, "opera");
if (eregi("/", $val)){
$val = explode("/",$val);
$bd['browser'] = $val[0];
$val = explode(" ",$val[1]);
$bd['version'] = $val[0];
}else{
$val = explode(" ",stristr($val,"opera"));
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];
}

// test for WebTV
}elseif(eregi("webtv",$agent)){
$val = explode("/",stristr($agent,"webtv"));
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];

// test for MS Internet Explorer version 1
}elseif(eregi("microsoft internet explorer", $agent)){
$bd['browser'] = "MSIE";
$bd['version'] = "1.0";
$var = stristr($agent, "/");
if (ereg("308|425|426|474|0b1", $var)){
$bd['version'] = "1.5";
}

// test for NetPositive
}elseif(eregi("NetPositive", $agent)){
$val = explode("/",stristr($agent,"NetPositive"));
$bd['platform'] = "BeOS";
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];

// test for MS Internet Explorer
}elseif(eregi("msie",$agent) && !eregi("opera",$agent)){
$val = explode(" ",stristr($agent,"msie"));
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];

// test for MS Pocket Internet Explorer
}elseif(eregi("mspie",$agent) || eregi('pocket', $agent)){
$val = explode(" ",stristr($agent,"mspie"));
$bd['browser'] = "MSPIE";
$bd['platform'] = "WindowsCE";
if (eregi("mspie", $agent))
$bd['version'] = $val[1];
else {
$val = explode("/",$agent);
$bd['version'] = $val[1];
}

// test for Galeon
}elseif(eregi("galeon",$agent)){
$val = explode(" ",stristr($agent,"galeon"));
$val = explode("/",$val[0]);
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];

// test for Konqueror
}elseif(eregi("Konqueror",$agent)){
$val = explode(" ",stristr($agent,"Konqueror"));
$val = explode("/",$val[0]);
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];

// test for iCab
}elseif(eregi("icab",$agent)){
$val = explode(" ",stristr($agent,"icab"));
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];

// test for OmniWeb
}elseif(eregi("omniweb",$agent)){
$val = explode("/",stristr($agent,"omniweb"));
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];

// test for Phoenix
}elseif(eregi("Phoenix", $agent)){
$bd['browser'] = "Phoenix";
$val = explode("/", stristr($agent,"Phoenix/"));
$bd['version'] = $val[1];

// test for Firebird
}elseif(eregi("firebird", $agent)){
$bd['browser']="Firebird";
$val = stristr($agent, "Firebird");
$val = explode("/",$val);
$bd['version'] = $val[1];

// test for Firefox
}elseif(eregi("Firefox", $agent)){
$bd['browser']="Firefox";
$val = stristr($agent, "Firefox");
$val = explode("/",$val);
$bd['version'] = $val[1];

// test for Mozilla Alpha/Beta Versions
}elseif(eregi("mozilla",$agent) &&
eregi("rv:[0-9].[0-9][a-b]",$agent) && !eregi("netscape",$agent)){
$bd['browser'] = "Mozilla";
$val = explode(" ",stristr($agent,"rv:"));
eregi("rv:[0-9].[0-9][a-b]",$agent,$val);
$bd['version'] = str_replace("rv:","",$val[0]);

// test for Mozilla Stable Versions
}elseif(eregi("mozilla",$agent) &&
eregi("rv:[0-9]\.[0-9]",$agent) && !eregi("netscape",$agent)){
$bd['browser'] = "Mozilla";
$val = explode(" ",stristr($agent,"rv:"));
eregi("rv:[0-9]\.[0-9]\.[0-9]",$agent,$val);
$bd['version'] = str_replace("rv:","",$val[0]);

// test for Lynx & Amaya
}elseif(eregi("libwww", $agent)){
if (eregi("amaya", $agent)){
$val = explode("/",stristr($agent,"amaya"));
$bd['browser'] = "Amaya";
$val = explode(" ", $val[1]);
$bd['version'] = $val[0];
} else {
$val = explode("/",$agent);
$bd['browser'] = "Lynx";
$bd['version'] = $val[1];
}

// test for Safari
}elseif(eregi("safari", $agent)){
$bd['browser'] = "Safari";
$bd['version'] = "";

// remaining two tests are for Netscape
}elseif(eregi("netscape",$agent)){
$val = explode(" ",stristr($agent,"netscape"));
$val = explode("/",$val[0]);
$bd['browser'] = $val[0];
$bd['version'] = $val[1];
}elseif(eregi("mozilla",$agent) && !eregi("rv:[0-9]\.[0-9]\.[0-9]",$agent)){
$val = explode(" ",stristr($agent,"mozilla"));
$val = explode("/",$val[0]);
$bd['browser'] = "Netscape";
$bd['version'] = $val[1];
}

$HDH = $bd['platform'];
$trinhduyet=$bd['browser'];
$phienban=$bd['version'];


$f=fopen("info.txt","a");
fwrite($f,"*** Ten: $ten *** \n - Thoi gian ghi nhan: $today \n - Dia chi ip : $ip \n - He dieu hanh: $HDH \n - $trinhduyet - $phienban \n - ( User-Agent: $agent \n\n" );
fclose($f);
?>
-->đọc tiếp...

Staus Yahoo Quá Pro

Hình ngôi nhà:

_*̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡*̡̡_

Hình khẩu súng:

/̵͇̿̿/̿̿"̿̿̿̿̿ ̿̿̿̿ Viết Status ̿̿̿̿̿̿̿'̿̿̿̿̿'\̵͇̿̿\

Một số hình khác:

ҳ̸Ҳ̸ҳ Viết Status ҳ̸Ҳ̸ҳ

๑۩۞۩๑ Viết Status ๑۩۞۩๑

ıllıllı Viết Status ıllıllı

ε[-ิิ_•ิ]з Viết Status ε[-ิิ_•ิ]з

|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ Viết Status ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|

( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ ) Viết Status ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )

۞۞ Viết Status ۞۞

●±‡±● Viết Status ●±‡±●

●๋• Viết Status ●๋•

[̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] Viết Status [̲̅ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅]

۰۪۪۫۫●۪۫۰ Viết Status ۰۪۪۫۫●۪۫۰
-->đọc tiếp...

Code vBB 3.8.2 full Mod - Diễn đàn TraCuu.Org

http://forum.vndownload.org/showthread.php?t=20700
Phiên bản: vBB 3.8.2 được hack mod khá hoàn hảo, style Blue đẹp khỏi chê lun . Bạn nào có nhã hứng thì download về dùng nhá.

Demo: http://tracuu.org

Hướng dẫn cài đặt: Mọi người tải file về theo đường dẫn:

File code: http://tracuu.org/thuvien-file/tracuu.org.rar
File cài đặt: http://tracuu.org/thuvien-file/caidat.rar

->tiến hành giải nén.

1. Tạo một CSDL trong phpmyadmin
2. Trong file caidat: tới bigdump__.php sửa lại cấu hình cho đúng rồi tiến hành impost dữ liệu http://domain/bigdump__.php
3. Trong file code: Tìm include/config.php sửa lại cấu hình cho đúng
-> Chạy
4. Đăng nhập vào admincp theo:
User/pass: admin/123456

Lưu ý: Vì bản này mình hack mod từ đầu nên có thể có lỗi (mình test rồi nhưng chưa thấy có lỗi gì cả ), mọi người dùng và cho ý kiến nhá
Có gì mọi người cho ý kiến tại đây hoặc vào đây cũng được
3000 + JavaScript Source Codes_Mã nguồn
http://www.mediafire.com/?roziezikcdi
Pass: forum.vndownload.org
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home