14 tháng 7, 2008

Connect N70 to Internet With Bluetooth

What You Need Is:
A PC with internet connection
A bluetooth adapter with the drivers installed
M-Router
Gnubox for N70

*Make Sure Your Bluetooth is working

Configuring m-Router:
-Start Install the m-Router and complete it.
-Now open the m-Router and click on Advanced Settings
-Click on the View button under Additional COM Ports
-Select the COM Port used by your Bluetooth device and click on
-Click OK after setting it
-Look for Additional COM Ports under connectivity methods and expand it to make sure your COM port is there.Then Click Close

Gnubox for N70 Configuration:
-Install Gnubox on Your N70
-Go to Tools -> Settings -> Connection -> Access points -> Go to Options -> New access point -> Use default settings->Change the connection name to Bt then save it.
-Run Gnubox and go to Options -> Install -> Create Records
-there will be something like this *ISP ‘Bt’ not found* and you must exit ur Gnubox.
-Run Again Gnubox and Go to Options -> 2box Bluetooth -> Serial port (The phone will search for Bluetooth devices, select you PC and click OK)
-Go to Options -> Install -> change default AP to set Bt as your default Access Point
-Then go to Options -> Debug -> Bring up IF (Sometimes Stuck)
-Then the phone will connected to your pc and show a message saying “Connection Open”
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home