14 tháng 7, 2008

Connect N70 to Internet With Bluetooth

What You Need Is:
A PC with internet connection
A bluetooth adapter with the drivers installed
M-Router
Gnubox for N70

*Make Sure Your Bluetooth is working

Configuring m-Router:
-Start Install the m-Router and complete it.
-Now open the m-Router and click on Advanced Settings
-Click on the View button under Additional COM Ports
-Select the COM Port used by your Bluetooth device and click on
-Click OK after setting it
-Look for Additional COM Ports under connectivity methods and expand it to make sure your COM port is there.Then Click Close

Gnubox for N70 Configuration:
-Install Gnubox on Your N70
-Go to Tools -> Settings -> Connection -> Access points -> Go to Options -> New access point -> Use default settings->Change the connection name to Bt then save it.
-Run Gnubox and go to Options -> Install -> Create Records
-there will be something like this *ISP ‘Bt’ not found* and you must exit ur Gnubox.
-Run Again Gnubox and Go to Options -> 2box Bluetooth -> Serial port (The phone will search for Bluetooth devices, select you PC and click OK)
-Go to Options -> Install -> change default AP to set Bt as your default Access Point
-Then go to Options -> Debug -> Bring up IF (Sometimes Stuck)
-Then the phone will connected to your pc and show a message saying “Connection Open”

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home