31 tháng 10, 2008

Tổng quan về overclock

A) CPU SPEED = CPU FREQ X CPU MULTI
B) HTT SPEED = CPU FREQ X HT MULTI
NOTE: Remember that the HT Bus (AMD systems only) is equivalent to the Bus Speed in Intel systems. Substitute the terms if using an AMD setup.The name 'HT Frequency ratio' should hint that this multiplier is the 'HT Multiplier'.

C) RAM DDR2 SPEED = RAM DDR SPEED x 2
D) RAM DDR SPEED = (CPU SPEED / RAM DIVISOR ) x2
E) RAM DIVISOR = CPU MULTI / RAM DIVIDER RATIO
F) RAM DIVIDER RATIO = RAM ACTUAL SPEED : CHIPSET HT BUS SPEED
G) RAM ACTUAL SPEED = (DDR2 SPEED / 2) / 2
H) CHIPSET HT BUS SPEED = NOMINAL MOBO CHIPSET HT SPEED / NOMINAL HT MULTI
AMD systems use a HT Link (also known as a LDT Bus).
CPU - AMD x2 6000+ CPU Freq: 200Mhz - CPU Multiplier: x15 CPU Speed: 3000Mhz
Motherboard - M2N32SLI - Chipset HT Bus Speed: 1000Mhz - HT Multiplier: x5
RAM - DDR2-800 - DDR2 speed: 800Mhz
Intel
CPU Clock Speed = Multiplier x FSB (also known as Bus Speed)
DDR RAM Clock Speed (on 1:1 ratio) = 2 x FSB (also known as Bus Speed)
Use dividers to get the most out of your system.
Modify voltages when required.

AMD
CPU Clock Speed = CPU Multiplier x HT Bus (also known as FSB or Bus Speed)
LDT Bus = HT Multiplier x HT Bus (also known as FSB or Bus Speed)
DDR RAM Clock Speed (on 1:1 ratio) = 2 x HT Bus (also known as FSB or Bus Speed)
Remember to keep the LDT Bus/HT Link close to stock.
Use dividers to get the most out of your system.
detail here:
http://www.behardware.com/articles/625-2/socket-am2-ddr2-according-to-amd.html
the three rules your memory follows:
1) The divider must be a whole number.
2) ("total CPU frequency")/divider cannot exceed 400MHz for DDR2 800, 333MHz for DDR2 667, 267MHz for DDR2 533, or 200MHz for DDR2 400 at the stock reference clock of 200MHz.
3) When choosing a divider, the CPU chooses the smallest number that won't violate rules 1 or 2.

Modify voltages when required.

H) CHIPSET HT BUS SPEED = 1000Mhz / 5 = 200MHz
G) RAM ACTUAL SPEED = (800Mhz / 2) / 2 = 200Mhz
F) RAM DIVIDER RATIO = 200 : 200 = 1:1 i.e 1
E) RAM DIVISOR = 15/1 = 15
D) RAM DDR SPEED = (3000Mhz / 15) x 2 = 400Mhz
C) RAM DDR2 Speed = 400Mhz x 2 = 800Mhz
B) HTT SPEED = 200 x 5 = 1000Mhz
A) CPU SPEED = 200 x 15 = 3000Mhz
overclock:
CPU FREQ form 200 to 210
A) CPU SPEED = 210 x 15 = 3150Mhz
B) HTT SPEED = 210 x 5 = 1050Mhz
C) RAM DDR2 SPEED = 420Mhz x 2 = 840 Mhz
D) RAM DDR SPEED = (3150 / 15) x 2 = 420 Mhz
E) RAM DIVISOR = 15/1 = 15
F) RAM DIVIDER RATIO = 210:210 = 1
G) RAM ACTUAL SPEED = (840 / 2) / 2 = 210
H) CHIPSET HT SPEED = 1050Mhz / 5 = 210
detail here:
http://forums.amd.com/forum/messageview.cfm?catid=11&threadid=90774&enterthread=y
http://www.journeysystems.com/?power_supply_calculator
http://www.tweakers.fr/timings.html
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=38&limit=1&limitstart=5
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/amd-phenom9600-be_8.html
http://www.cyb3rglitch.com/Overclock-CPUs-RAM/Overclock-CPUs-RAM.php
http://www.overclock.net/amd-memory/362013-amd-phenom-memory-dividers.html#post4245385
Formally it looks as follows:
* [CPU Frequency] = [CPU multiplier] x [HT Reference clock];
* [HT Frequency] = [HT multiplier] x [HT Reference clock];
* [NB Frequency] = [NB multiplier] x [HT Reference clock];
* [Memory frequency] = [Divider] x [HT Reference clock].
(note: Here's the basic principle of your DDR2 memory's speed. It's calculated by taking the total CPU speed and dividing it by some number, the divider. This divider isn't chosen at random, the computer follows strict rules when choosing the divider. If you understand how it chooses it, you can control your overclock. Here's the equation written out:
Memory speed = (total CPU speed)/(divider))
detail here:
http://www.overclock.net/amd-memory/235668-ddr2-memory-speeds-explained.html
http://www.overclock.net/amd-memory/146129-ddr2-ram-dividers.html
This way the Phenom multiplier is set not with one but with two parameters called CpuFid and CpuDid in the whitepapers. The resulting multiplier K can be calculated using the following formula:

Phenom multiplier = (CPU Fid+16)/(2^(CPUDid+1))

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home