19 tháng 11, 2010

Joomla! Template for Beginners

Check out this SlideShare Presentation:
-->đọc tiếp...

UML Use Case Diagrams

Check out this SlideShare Presentation:
-->đọc tiếp...

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG DÙNG UML

Check out this SlideShare Presentation:
-->đọc tiếp...
BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home