23 tháng 6, 2008

Play next movie after FLV movie is complete

if stream is your NetStream class, at some point you need to hook up an onStatus event handler.
Code:
******************************************************************
stream.notify = this;
stream.onStatus = function( s ) { notify.onStatus( s ); };
******************************************************************
this being our video "component", the class that contained the NetStream object.
Then our onStatus handler was:
Code:
******************************************************************
function onStatus( status )
{
switch( status.code ) {
case "NetStream.Buffer.Empty": onEmpty(); break;
case "NetStream.Buffer.Full": onFull(); break;
case "NetStream.Buffer.Flush": onFlush(); break;
case "NetStream.Play.Start": onStart(); break;
case "NetStream.Play.Stop": onStop(); break;
case "NetStream.Play.StreamNotFound": onStreamNotFound(); break;
case "NetStream.Seek.InvalidTime": onInvalidSeek(); break;
case "NetStream.Seek.Notify": onSeekReady(); break;
}
}
******************************************************************
And finally you want onStop to do your gotoAndWhatever.
If I recollect you do need to interpret the state depending on what else may be going on ... are you already playing etc etc... So our onStop handler looked like:
Code:
******************************************************************
function onStop()
{
cancelTask( "monitor" );

if( statePlaying ) {

// YOUR GOTO AND WHATEVER CODE COULD GO HERE

statePlaying = false;
notify( "stop", this );
deferCall( styleDeferRewindOnStop, onStop2 );
}
}
******************************************************************
BTW... functions like deferCall, notify, cancelTask, are all our own... not Flash or V2 related.
In our case, when the movie stopped, and if styleDeferRewindOnStop was greater than 0, the movie went back to it's beginning and stopped:
Code:
******************************************************************
function onStop2()
{
stream.seek( 0 );
}
******************************************************************

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home