11 tháng 9, 2008

Install java runtime on ubuntu

On Ubuntu 8.04 (Hardy Heron), do one of the following:

* On the Gnome desktop (Ubuntu):
o In the main desktop menu, choose "Add/Remove ..."
o In the "Show" toggle box, select "All Open Source Applications"
o Search for "OpenJDK"
o Select the "OpenJDK Java Runtime" (openjdk-6-jre)
o Confirm the installation of community maintained software
o Press the "Apply Changes" button
* On the KDE desktop (Kubuntu):
o In the main desktop menu, choose "Add/Remove Programs"
o In the "Adept Installer" search for "OpenJDK"
o Select the "OpenJDK Java Runtime" (openjdk-6-jre)
o Press the "Apply Changes" button
* On the command line, type:

$ sudo apt-get install openjdk-6-jre

The openjdk-6-jre package contains just the Java Runtime Environment. If you want to develop Java programs then install the openjdk-6-jdk package.

For more information on how to install Java on Ubuntu, including on versions prior to 8.04, please see the Ubuntu Java Community page.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home