13 tháng 1, 2009

test later

Trick No 1:
Request a new IP address from your ISP SERVER
1. Click Start
2. Click run
3. In the run box type cmd and click OK
4. When the command prompt opens type the following and hit enter after every new line.
ipconfig /flushdns
ipconfig /release
ipconfig /renew
exit

Trick No 2:
Use Javascript Method
1. Goto the page you want to download
2.Choose FREE button
3. In the address bar put the following: javascript:alert(c=0)
4.Hit OK
5. Hit OK to the pop-up box
6. Enter the captcha Code shown on the Page
7. Download Your File

Trick No 3:
Erase your cookies and cache in browser you are using and try again to download the Rapidshare file again.

Trick No 4:
Use a bookmarklet to stop your wait times (Only in Internet Explorer):
1. Open IE
2. Save “javascript:var%20c=0;” without quotes to Favorites
3. Select Yes to the warning that the bookmark may be unsafe.
4. Name it “RapidShare No Wait”
5. Click on the Links folder (if you want to display it in your IE toolbar)
6. Click OK
7. You may need to close and reopen IE to see it
8. Go to rapidshare and click the bookmarklet when you are forced to wait

Trick No: 5

Use a proxy with SwitchProxy and Firefox:
1. Download and install Firefox
2. Download and install SwitchProxy
3. When you reach your download limit, clean your cookies and change your proxy.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home