10 tháng 2, 2009

cheatcode farcry 2

cheatcode farcry 2
THaCupR4

Far Cry 2 shortcut cheats:

To enable these cheats make a shortcut on your desktop to your Far Cry 2 executable. It can be found in /Program Files/Ubisoft/Far Cry 2/bin/farcry2.exe Add any of the cheats below to the shortcut, start the game and they will be enabled. Example, unlimited reliability & weapons unlock: "C:\Program Files\Ubisoft\Far Cry 2\bin\FarCry2.exe" -GameProfile_UnlimitedReliability 1 -GameProfile_AllWeaponsUnlock 1 NOTE #1 Do not use the God Mode or the Unlimited Ammo codes until you have completed the tutorial, that means AFTER you have delivered the tape to the church. If you do so anyway you will become stuck. NOTE #2 These cheats were tested with Far Cry 2 version 1.01.
Cheat Effect
-GameProfile_AllWeaponsUnlock 1
Unlocks weapons, note that it will only unlock the weapons avaible at that part of the map.
-GameProfile_GodMode 1
god mode, only enter AFTER completion of tutorial
-GameProfile_SkipIntroMovies 1
simply skips the intro movies for quicker play
-GameProfile_UnlimitedAmmo 1
unlimited ammo, only enter AFTER completion of tutorial
-GameProfile_UnlimitedReliability 1
unlimited reliablity, never have your gun jam!
detail here:
http://www.gamespot.com/pc/action/farcry2/hints.html?tag=tabs;cheats
Far Cry 2 Passwords
Unlock exclusive missions
Enter one of the following case-sensitive codes. They are available later during the course of the game.
Password Effect
6aPHuswe Unlocks more exclusive missions.
96CesuHu Unlocks more exclusive missions.
SpujeN7x Unlocks more exclusive missions.
sa7eSUPR Unlock secret missions
tar3QuzU Unlock secret missions
THaCupR4 Unlock secret missions
zUmU6Rup Unlock exclusive bonus missions

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home