6 tháng 12, 2009

multi boot for windows (xp, vista, windows 7) & ubuntu using grub

install windows (xp, vista, windows 7)
install ubuntu
if grub can collect to boot windows OS
you can add some lines to boot windows OS
########Boot Ubuntu##############
title Ubuntu 9.04, kernel 2.6.28-14-generic
uuid 50c3dcc0-b4a7-497e-a424-e4613ec65ac9
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-14-generic root=UUID=50c3dcc0-b4a7-497e-a424-e4613ec65ac9 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-14-generic
quiet
########Boot Windows##############
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title Windows 7 x64 (hd1,0)
root (hd1,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
######################
you can modify bold line for correct your system.
Ex:
if you install Windows OS on Hard disk 1 & partition 1
modify: root (hd0,0)
if you install Windows OS on Hard disk 2 & partition 1
modify: root (hd1,0)
if you install Windows OS on Hard disk 1 & partition 2
modify: root (hd0,1)

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home