8 tháng 3, 2010

Đây là 1 số bộ võ công tổng hợp từ trang luongsonbac

CÁC BỘ TỔNG HỢP:
Cửu Âm chân kinh
Qùy Hoa bảo điển
Cà Sa Phục Ma công
Thiên Giám thần công
Hoá Công đại pháp
Hấp Tinh đại pháp
Long Tượng Ban Nhược công
Vô Vọng thần chú
Thần Chiếu công

CÁC LOẠI THẦN CÔNG:
Cửu Dương chân kinh
Dịch Cân kinh
Càn Khôn Đại Nã Di
Tử Hà bí lục
Tiểu Vô Tướng công
Bắc Minh thần công
Phá Nạp công
Kim Cương Bất Hoại Thể thần công
Viêm Viêm công
La Hán Phục Ma thần công
Hàn Ngọc chân khí
Hạc Lệ Cửu Tiên thần công
Hỗn nguyên công
Cáp Mô Công
Tiên Thiên thần công

CÁC LOẠI KIẾM PHÁP:
Độc Cô cửu kiếm
Tịch Tà kiếm pháp
Miêu gia kiếm pháp
Toàn Chân kíêm pháp
Lục mạch thần kiếm
Tuyết Sơn kiếm pháp
Tùng Phong kiếm pháp

Hoa Sơn kiếm pháp: Minh Minh kiếm pháp, Ngọc Nữ kiếm thập cửu thức, Thục Nữ kiếm pháp, Nhất Tự Tuệ kiếm, Cuồng Phong Khoái kiếm

Bát Mặc Phi Ma kiếm
Thất Huyền Vô Hình kiếm
Nhất Tự Điện kiếm

Hành Sơn kiếm pháp: Hồi Phong Lạc Nhạn kiếm, Thiên Trụ kiếm pháp, Ngũ Đại thần kiếm, Thạch Lẫm kiếm pháp, Vân Vụ Ảo kiếm
Hằng Sơn kiếm pháp
Thái Sơn kiếm pháp
Tung Sơn kiếm pháp
Ngọc Tiêu kiếm pháp
Thần Môn thập tam kiếm
Thái Cực kiếm pháp
Côn Luân kiếm pháp
Nga Mi kiếm pháp
Mộc gia kiếm pháp
Lưỡng Nghi kiếm pháp
Liên Thành kiếm pháp
Ngọc Nữ kiếm pháp
Viên lao Sơn tam thập lục kiếm
Chính Lưỡng Nghi kiếm pháp
Bát Tiên kiếm pháp
Thất Huyền Vô Hình kiếm
Việt Nữ kiếm pháp
Kim Xà kiếm pháp

CÁC LOẠI CHƯỞNG PHÁP:
Thiên Thủ Như Lai chưởng
Giáng Long thập bát chưởng
Tiêu dao Du chưởng pháp
Lạc anh thần kiếm chưởng
Bát Nhã chưởng
Thiên Sơn Lục Dương Chưởng
Vi Đà chưởng pháp
Hàn Ý miên chưởng
Tồi Thâm chưởng
Yếu Phạn Tróc Xà chưởng
Ám Nhiên Tiêu Hồn chưởng
Tứ Tượng chưởng pháp
Tam Hoả Tụ Đỉnh chưởng
Ngũ Hành Lục Hợp chưởng
Thiết chưởng
Huyền Minh Thần chưởng

CÁC CÔNG PHU ĐIỂM HUYỆT VÀ CHỈ PHÁP:
Nhất Dương chỉ
Lan Hoa phất huyệt thủ
Kim Cương chỉ
Đa La Diệp chỉ
Vô Tướng Đoạt chỉ
Niêm Hoa chỉ
Nhất chỉ thiền
Hắc Phong chỉ
Đàn Chỉ thần công (nghe chữ Thần Công nhung vẫn là Chỉ Pháp)
CÁC LOẠI BỘ PHÁP:
Lăng Ba Vi bộ
Bích Hổ Du Tường
Thần Hành Bách Biến
Thê Vân Túng

CÁC LOẠI QUYỀN PHÁP:
Thất Thương quyền
Mộc gia quyền
Linh Xà quyền
Thâu Kê Mô Cẩu quyền
Thái Tổ trường quyền
La Hán quyền
Không Minh quyền
Phục Hổ quyền
Yến Thanh quyền
Bắc quyền tứ gia ( Đàm, Tra, Hoa, Hồng )
Thái Cực Quyền
Cầm nã thủ (Tiểu,Đại, cầm nã thủ, Đinh gia Cầm nã pháp)

CÁC LOẠI TRẢO PHÁP:
Long trảo thủ
Cửu Âm Bạch Cốt trảo
Ngưng Huyết thần trảo
Ưng trảo công
Hổ Trảo Tuyệt Hộ Thủ

CÁC LOẠI CƯỚC PHÁP:
Tảo Diệp Thoái pháp
Liên Hoa thoái pháp

CÁC LOẠI VÕ CÔNG KHÁC:
Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ
Hạc Xà Sinh Tử Bác
Bách Biến Thiên Ảo Hành Sơn Vân Vụ thập tam thức
Song Thủ Hỗ Bác
Phục Ma trượng pháp
Kim Long tiên pháp
Bích Hải Triều Sinh khúc
Phân Cân Thác Cốt thủ
Phản Lưỡng Nghi đao pháp
Sư Tử Hống
Hồ gia đao pháp
Dương gia thương
Diệu thủ không không
Lục Hợp tiên pháp
Ỷ Thiên Đồ Long Công

CÁC LOẠI TRẬN PHÁP:
La Hán trận
Thất Tinh Bắc Đẩu trận
Chân Võ Thất Tiết trận
Kiên Bích trận
Mai Hoa trận
Đả cẩu Trận

Còn loại võ công nào thiếu anh em bổ xung dùm nha!

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home