6 tháng 12, 2013

The Old Way & The NEW WAY IN AJAX

My Code: AJAX AND GET
var xmlhttp;
xmlhttp = GetXmlHttpObject();
if(xmlhttp == null){
 alert("Boo! Your browser doesn't support AJAX!");
 return;
}
xmlhttp.onreadystatechange = stateChanged;
xmlhttp.open("GET", "http://www.google.com", true);
xmlhttp.send(null);

function stateChanged(){
 if(xmlhttp.readyState == 4){
  // do something with the response text
  alert(xmlhttp.responseText);
 }
}
function GetXmlHttpObject(){
 // IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
 if(window.XMLHttpRequest){
  return new XMLHttpRequest();
 }

 //IE5, IE6
 if(window.ActiveXObject){
  return new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }
 return null;
}

AJAX AND POST
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('POST', 'somewhere', true);
xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
xhr.onload = function () {
  // do something to response
  console.log(this.responseText);
};
xhr.send('user=person&pwd=password&organization=place&requiredkey=key');
Or if you can count on browser support you could use FormData:

var data = new FormData();
data.append('user', 'person');
data.append('pwd', 'password');
data.append('organization', 'place');
data.append('requiredkey', 'key');

var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('POST', 'somewhere', true);
xhr.onload = function () {
  // do something to response
  console.log(this.responseText);
};
xhr.send(data);
NEW AJAXUntitled Document
 • loading Loading Data..

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home