20 tháng 8, 2008

How to install GNOME on Ubuntu Server

sudo apt-get install ubuntu-desktop

apt-get update
apt-get upgrade
reboot

You configured a static IP address.

address 192.168.0.60
gateway 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0

edited host file:

sudo vim /etc/hosts

installed the OpenSSH Server.

sudo apt-get install openssh-server

Install WebMin. download using wget.

sudo wget http://superb-west.dl.sourceforge.net/sourceforge/webadmin/webmin_1.390_all.deb

Install pre-requisite software.

sudo apt-get install openssl libauthen-pam-perl libio-pty-perl libmd5-perl libnet-ssleay-perl
sudo dpkg -i webmin_1.390_all.deb

Cài đặt các thành phần liên quan.
# apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl libmd5-perl

Update Server:
#apt-get update
#apt-get upgrade

Khởi động Webmin:
#/etc/webmin/start

Install SAMBA

apt-get install samba smbldap-tools smbclient samba-doc

Configure SAMBA

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.original

sudo vim smb.conf (Xem cách cấu hình trên net)

sudo /etc/init.d/samba restart

view more here:

http://www.rrcomputerconsulting.com/view.php?article_id=2

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home