25 tháng 8, 2008

MTU trong Ubuntu

(MTU) Maximum Transmission Unit là kích thước lớn nhất được đo bằng byte mà cho phép truyền dẫn qua mạng. Bất kỳ một lượng thông tin nào truyền qua mạng mà lớn hơn kích thước của MTU thì sẽ chia nhỏ ra trước khi truyền dẫn qua mạng. Đặc biệt khi bạn dùng internet bằng cách quay số, bạn có thể chỉnh lại thông số MTU để có thể truy cấp internet được nhanh hơn.

Kích thước mặc định MTU của các mạng:
Mạng MTU (bytes)
16 Mbits/Sec Token Ring 17914
4 Mbits/Sec Token Ring 4464
FDDI 4352
Ethernet 1500
IEEE 802.3/802.2 1492
X.25 576

Trên đây là bảng những thông số mẵc định của MTU, bạn có thể điều chỉnh MTU phù hợp theo ý mình.

Để điều chỉnh MTU tạm thời trong phiên làm việc hiện tại thì bạn có thể dùng lệnh ifconfig.

# ifconfig eth0 mtu 1492

hoặc

$ sudo ifconfig eth0 mtu 1492

Ở đây mình thay đổi MTU cho card mạng eth0 từ 1500 bytes xuống 1492 bytes.

Nếu bạn muốn thay đổi hoàn toàn MTU mặc định cho card mạng của mình thì có thể chỉnh sửa trong file cấu hình theo 2 cách.

Cách 1:

Trong Debian, Ubuntu, bạn điều chỉnh file /etc/network/interfaces với nội dung card mạng eth0 như sau

iface eth0 inet static
address 192.168.0.1
network 192.168.0.0
gateway 192.168.0.254
netmask 255.255.255.0
mtu 1492

Còn trong CentOS hoặc Redhat bạn chỉnh trong file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.0.1
NETWORK=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.0.254
MTU=1492

Sau đó restart lại card mạng

# /etc/init.d/network restart

Cách 2:

Trong các dòng Linux bạn có thể chỉnh trong file /etc/ppp/options với mtu 1492

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home