25 tháng 8, 2008

Xem log file với MultiTail on Ubuntu (Linux System)

# apt-get install multitail

Kết hợp 2 log file vào một cửa sổ

# multitail /var/log/apache2/access.log -I /var/log/apache2/error.log

3 logfile trong 2 cột

# multitail -s 2 /var/log/apache2/access.log /var/log/messages /var/log/mail.log

5 logfile, kết hợp 2 logfile đặt vào 2 cột và 1 logfile còn lại cho vào cột bên trái

# multitail -s 2 -sn 1,3 /var/log/apache2/access.log -I /var/log/apache2/error.log /var/log/messages \ /var/log/mail.log /var/log/syslog

Kết hợp 2 lệnh ping trong một cửa sổ

# multitail -l “ping 192.168.0.1″ -L “ping 192.168.0.2″

Thực hiện lệnh ping, nếu timeout thì gửi thông báo đến những user đang log in.

# multitail -ex timeout “echo timeout | wall” -l “ping 192.168.0.1″

Trong một cửa sổ, trình bày tất cả các kết nối TCP và status của chúng, cửa sổ khác xem log.

# multitail -R 2 -l “netstat -t” /var/log/apache2/access.log -I /var/log/apache/error.log

Giống như trên nhưng xuất ra file netstat.log các TCP connections và status

# multitail -a netstat.log -R 2 -l “netstat -t tcp” /var/log/apache2/access.log -I /var/log/apache2/error.log

2 log file trong một cửa sổ và mỗi logfile có một màu khác nhau

# multitail -ci green /var/log/apache2/access.log -ci red -I /var/log/apache2/error.log

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home