12 tháng 8, 2009

The Model-View-Controller Design Pattern in Actionscript 3

The-Model-View-Controller
http://en.wikipedia.org/wiki/Model_view_controller

The MVC Design Pattern

  • Creates a separation of Class roles
  • Adds a clear and logical communication structure
  • Increases flexibility in larger applications

Model
Handles data storage and retrieval (eg. Store character x position)
View
Handles the display/communication (eg. Position character on stage)
Controller
Handles most the of the application logic (eg. Get current x position)

MVC – basic structure
Each model can have multiple views
Each view has at least one matching controller
Creates a separation between form, content and action
The model becomes the base of the application

Communication Model

Overview of the MVC design pattern
MVC planning example - Pacman Game

Here is a simple application to show MVC in action

Application abstract:
A circle which changes colour randomly every time a button is pressed

Designing the simple application
Overview of basic MVC example

Broken down into the MVC pattern this would look like:

Overview of basic MVC example

Overview of basic MVC example

Download a basic Actionscript 3 MVC example that shows how to move an object around the stage using the keyboard.

Download a basic Actionscript 3 MVC example that shows how to load and display text stored in an external text file.

Download the MVC circle example discussed in the tutorial.

For more on the Model View Controller and other Design Patterns in Actionscript 3 check out 'Actionscript 3 Design Patterns' by William Sanders and Chandima Cumaranatunge.

1 Ý kiến:

Hữu Nguyên nói...

:))
;;)
=))
:0]

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home