15 tháng 2, 2012

Cách remove drm trong Calibre với MobiDRM plugin

Nếu bạn nào dùng Calibre để quản lý ebook, nhiều khi muốn convert prc sang các định dạng khác thường thấy thông báo lỗi DRM. Sau 1 hồi tìm tòi, mình thấy cách kết hợp MobiDRM vào Calibre plugin khá thuận tiện. Nhưng do nó chỉ remove drm khi add book, mình đã sửa đi để nó support remove drm trước khi convert. (Nếu phải add lại đống sách prc thì chắc teo mất)

Cách thực hiện như sau (đã test chạy ngon lành trên Windows 7, calibre 0.7.10):
1. Cài python (hiện mình dùng python 2.7) và wxpython for python 2.7
Link download
http://www.python.org/download/
http://www.wxpython.org/download.php

2. Thiết lập biến môi trường
My computer - Properties - Advanced system configuration
Environment Variables

Thêm biến name = PYTHONPATH, value = %PYTHONPATH%;C:\Python27\libs

Sửa biến PATH, thêm C:\Python27

3. Download plugin
http://www.mediafire.com/?bnze783alah7xqe

4. Mở Calibre, vào Preferences, đến mục Plugins
Ở phần Add new plugin, chọn file đến file zip vừa down, sau đó Add

5. Cài MobiReader, sau đó chạy, mở Help, About, lấy PID
Mở Calibre, đến Plugins trong Preferences
File type plugins - click MobilDRMConversion, Customize plugin, gõ PID lấy ở trên vào.

6. Done.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home