4 tháng 5, 2009

CHMOD và đôi điều nhầm lẫn về 777

Có 3 quyền trên 1 file là : r w x tương ứng với quyền đọc (read), ghi (write) và thực thi (execute).

Các quyền này được áp dụng lên 3 nhóm người dùng là u g o tương ứng với owner user, group,other (public).

Như vậy quyền trên 1 file hay thư mục (trong Unix, thư mục cũng là 1 file đặc biệt) bao gồm 1 nhóm 3 chuỗi 3 bit: rwx rwx rwx tương ứng với (owner) (group) (other). Mỗi 1 chuỗi 3 bit sẽ dược đại diện bằng 1 con số trong hệ octal.
User nào có quyền nào, thì bit tương ứng với quyền và user đó sẽ bằng 1. Ví dụ: owner có quyền đọc(r) và ghi, không có quyền execute (x), thì quyền của owner được biểu diễn bằng chuỗi bit 1 1 0 (tương ứng với số 6 octal).

Ví dụ khác:
- Câu lệnh: $chmod 777 test trong Unix thiết lập mọi quyền lên file test (111 = 7) cho cả 3 nhóm người dùng.
- Câu lệnh: $chmod 754 test thiết lập mọi quyền trên file test (111) đối với owner, quyền read và execute (101 = 5) đối với tất cả user cùng nhóm với owner, quyền đọc (100 = 4) đối với public.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home