8 tháng 5, 2009

Word Wrap

Word Wrap
//JavaScript Repository
//+ Jonas Raoni Soares Silva
//@ http://jsfromhell.com/string/wordwrap [rev. #2]

//+ Jonas Raoni Soares Silva
//@ http://jsfromhell.com/string/wordwrap [rev. #2]

String.prototype.wordWrap = function(m, b, c){
var i, j, l, s, r;
if(m < i =" -1," l =" (r" s =" r[i],"> m; r[i] += s.slice(0, j) + ((s = s.slice(j)).length ? b : ""))
j = c == 2 || (j = s.slice(0, m + 1).match(/\S*(\s)?$/))[1] ? m : j.input.length - j[0].length
|| c == 1 && m || j.input.length + (j = s.slice(m).match(/^\S*/)).input.length;
return r.join("\n");
};
Định dạng hàm:
String.wordWrap(maxLength: Integer, [breakWith:String="\n"],
[cutType:Integer = 0]): String

Kết quả:

Returns an string with the extra characters/words "broken".

maxLength: maximum amount of characters per line

breakWtih: string that will be added whenever it's needed to break the line

cutType:
0 = words longer than "maxLength" will not be broken
1 = words will be broken when needed
2 = any word that trespass the limit will be broken

Xem chi tiết ở đây nè:
http://jsfromhell.com/string/wordwrap

1 Ý kiến:

Hữu Nguyên nói...

:)):)):)) :)):)):))

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home