17 tháng 5, 2009

CSS Drop Shadow


< div class="dropshadow2">
< div class="innerbox">
< h4>Test 2< /h4>
< p>This has two wrapping div's.

one for the shadow, and one for the border.< /p>
< div>
< div>


.dropshadow2{
float:left; clear:left;
background: url(images/shadowAlpha.png) no-repeat bottom right !important;
background: url(images/shadow.gif) no-repeat bottom right;
margin: 10px 0 10px 10px !important;
margin: 10px 0 10px 5px;
width: 500px; padding: 0px;
}
.innerbox{
position:relative; bottom:6px;
right: 6px; border: 1px solid #999999;
padding:4px; margin: 0px 0px 0px 0px;
}
.innerbox{
/* IE5 hack */
\margin: 0px 0px -3px 0px;
ma\rgin: 0px 0px 0px 0px;
}
.innerbox p{
font-size:14px; margin: 3px;
}


Phần đầy đủ

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home