24 tháng 6, 2009

FME + FMS + record

Hello.

I am creating program based on this site's Article.

http://www.fmsguru.com/showarticle.cfm?articleID=34


In similar way I create, but a warning dialog appears when starting record.

warning say that "publishing aborted.publishing to server aborted. continuing encoding to file."

Probably Because of two streams from client's same video source, Error happen.

I call record() method like following.


--------------------------------------------
application.onConnect = function(){

client.onRecordStart = function( streamname ){

stream = Stream.get("XXX");
stream.play("sample", -1, -1 );
stream.record();
}
}
--------------------------------------------

In the Article, record() method is called like this.

application.recordStream.record();

How do I call record() method?
Where do I call record() method?

thanks.


Try this on the server side:


application.onAppStart = function(){
this.users = new Object();
this.userID = 0;
}

application.onConnect = function(clientObj){
application.acceptConnection(clientObj);
clientObj.userID = this.userID;
this.users[this.userID] = clientObj;
this.userID++;
}

application.onDisconnect = function(clientObj){
delete this.users[clientObj.userID]

for(var i in this.users){
trace(this.users[i]);
}
}
Then, connect up with the client, open the admin and get the live log panel up. Then close the client side and you'll see there are no users in the object.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home