24 tháng 6, 2009

To disconnect the client I go through the clients array backwards

I'm only using netservices.asc.
load("netservices.asc");
To disconnect the client I go through the clients array backwards, find the
client to disconnect, and disconnect it. (logInfo is a custom function I
added to client objects. It gets called but some clients stay alive)

for ( var i=application.clients.length-1; i>=0; i--){
var difference = nowTimestamp - application.clients[i].lastHeartbeat;
if( difference >= 10*1000 ) {
if( application.clients[i] ){
application.clients[i].logInfo("Timeout: ("+difference/1000+") s"
);
application.disconnect(applica tion.clients[i]);
}
}
}

I'd be just too happy if you can find an error in this way of disconnecting
clients. When I test stuff, I also can't reproduce the problem. My software
is in production, and there it happens. There seem to be two different
kinds of dead client connections. One of them can be disconnected and
the other just can't be killed.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home