18 tháng 8, 2009

history about ubuntu

Ubuntu 4.10 – Warty Warthog

Warty Warthog

Ubuntu 5.04 – Hoary Hedgehog

Hoary Hedgehog

Ubuntu 5.10 – Breezy Badger

Breezy Badger

Ubuntu 6.06 – Dapper Drake

Dapper Drake

Dapper Drake

Ubuntu 6.10 – Edgy Eft

200px-smooth_newteft

Edgy Eft

Ubuntu 7.04 – Feisty Fawn

Feisty Fawn

Feisty Fawn

Ubuntu 7.10 – Gutsy Gibbon

Gutsy Gibbon

Ubuntu 8.04 – Hardy Heron

Hardy Heron

Ubuntu 8.10 – Intrepid Ibex

Intrepid Ibex

Ubuntu 9.04 – Jaunty Jackalope

Jaunty Jackalope

Ubuntu 9.10 – Karmic Koala

Karmic Koala

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home