17 tháng 11, 2009

ANSI character set and equivalent Unicode and HTML characters

The ANSI set of 217 characters, also known as Windows-1252, was the standard for the core fonts supplied with US versions of Microsoft Windows up to and including Windows 95 and Windows NT 4. During the lifetime of those two products, Microsoft added the euro currency symbol bringing the number of characters to 218, and introduced a new core set of Pan-European fonts containing the WGL4 (Windows Glyph List 4) character set, with 652 characters.
If you use a version of Windows that is designed for a non-Latin alphabet such as Arabic, Cyrillic, Greek, Hebrew or Thai to view a document that has been typed using the ANSI character set, then characters from these languages may replace some of those in the 128–255 range; this problem will be resolved when Unicode becomes more widely used, because it provides a unique numeric identifier for each character. There are similar problems when transferring ANSI documents to DOS or Macintosh computers, because DOS and MacRoman arrange characters differently in the 128–255 range.
ANSI characters 32 to 127 correspond to those in the 7-bit ASCII character set, which forms the Basic Latin Unicode character range. Characters 160–255 correspond to those in the Latin-1 Supplement Unicode character range. Positions 128–159 in Latin-1 Supplement are reserved for controls, but most of them are used for printable characters in ANSI; the Unicode equivalents are noted in the table below. Entries in the “Entity” column are character entity references that can be used in HTML and should be interpreted correctly by Web browsers that support HTML 4.0.
The characters that appear in the first column of the following table are generated from Unicode numeric character references, and so they should appear correctly in any Web browser that supports Unicode and that has suitable fonts available, regardless of the operating system.
Detail here

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home