20 tháng 11, 2009

thêm hình (avatar) vào nhận xét (comments) trên blog google?

To add avtar follow these simple steps-

1. Go to Blogger > Settings >Comments and enable “Show profile images on comment”. If you are using third party template then you have to add some html codes.

2. Go to Blogger Layout >Edit HTML and backup your template. Expand the widget templates and look for following code present or not

'data:post.avatarIndentClass'

If it is not present then look for

<dl id='comments-block'>

And replace above code with following one

<dl expr:class='data:post.avatarIndentClass' id='comments-block'>

3. Now look for

<a expr:name='data:comment.anchorName'/>

It may present more than 1/2 times. So replace each of it with

<b:if cond='data:comment.favicon'>
<img expr:src='data:comment.favicon' height='16px' style='margin-bottom:-2px;' width='16px'/>
</b:if>
<a expr:name='data:comment.anchorName'/>
<b:if cond='data:blog.enabledCommentProfileImages'>
<div expr:class='data:comment.avatarContainerClass'>
<data:comment.authorAvatarImage/>
</div>
</b:if>
4. For Anonymous users with no profile pictures you can set a picture. Look for code

]]></b:skin>

And add following code just ABOVE of the above code.
.avatar-image-container {background:url(http://4.bp.blogspot.com/_tbHfaj1A058/SrzTu7NmpGI/AAAAAAAAHhQ/iw9fuRMO_aU/s1600-h/anon.png); width:35px;height:35px; }
.avatar-image-container img { border:none;}

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home