17 tháng 6, 2008

Using System.onStatus

Using System.onStatus
Usage
System.onStatus = function(InfoObject:Object) {
// your statements
}
Description
Event handler: provides a super event handler for certain objects.
The LocalConnection, NetStream, and SharedObject classes provide an onStatus event handler that uses an information object for providing information, status, or error messages. To respond to this event handler, you must create a function to process the information object, and you must know the format and contents of the returned information object.
In addition to these specific onStatus methods, Flash also provides a super function called System.onStatus, which serves as a secondary error message handler. If an instance of the LocalConnection, NetStream, or SharedObject class passes an information object with a level property of "error", but you have not defined an onStatus function for that particular instance, then Flash uses the function you define for System.onStatus instead.
Note: The Camera and Microphone classes also have onStatus handlers but do not pass information objects with a level property of "error". Therefore, System.onStatus is not called if you don't specify a function for these handlers.
Example
The following example shows how to create a System.onStatus function to process information objects when a class-specific onStatus function does not exist:
// Create generic function
System.onStatus = function(genericError:Object){
// Your script would do something more meaningful here
trace("An error has occurred. Please try again.");
}
The following example shows how to create an onStatus function for an instance of the NetStream class:
// Create function for NetStream object
videoStream_ns.onStatus = function(infoObject:Object) {
if (infoObject.code == "NetStream.Play.StreamNotFound") {
trace("Could not find video file.");
}
}
See also
Camera.onStatus, LocalConnection.onStatus, Microphone.onStatus, NetStream.onStatus, SharedObject.onStatus

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home