18 tháng 9, 2008

danh sách các ứng dụng nên tìm hiểu và bổ sung cua UBUNTU

danh sách các ứng dụng nên tìm hiểu và bổ sung
o Các ứng dụng Add-On
+ Java & Non-Media Browser Plug-ins
# Cài đặt J2SE Runtime Environment (JRE) v6.0 với Plug-in cho Mozilla Firefox
+ Cài đặt Flash Player (Macromedia Flash) Plug-in cho Mozilla Firefox
+ Cài đặt P2P BitTorrent Client (Azureus)
+ Cài đặt P2P BitTorrent Client (Deluge)
o Các môi trường Desktop khác
+ Cài đặt KDE
+ Cài đặt XFCE
o Eye Candy
+ Cài đặt Beryl (ATI)
+ Cài đặt Compiz (Nvidia)
+ Cài đặt Beryl (Nvidia)
o User Administration
+ set/change/enable root user password
+ Tắt root user account
+ Cho phép root user login vào GNOME
+ Chuyển thành root user trong Console mode
+ Thêm/bớt/xóa/chỉnh sửa users
+ Tự động login vào GNOME (không an toàn)
+ Cho phép thêm các sudoers
o Phần Cứng
+ Chuột
# side-mouse-buttons trong FireFox
# Install & Configure IMWheel
+ Graphics Card
# Graphics Driver (NVIDIA)
* Cài đặt Beta Graphics Driver (NVIDIA)
* Tất NVIDIA graphics logo trên màn hình startup GNOME
# Cài đặt Graphics Driver (ATI)
+ Ổ Cứng
# Liệt kê tất cả các partition table
# Liệt kê dung lượng ổ cứng của filesystem
# Remount /etc/fstab mà không cần reboot
o Server
+ Ubuntu Feisty LAMP Server
+ AntiVirus Server
# Cài đặt ClamAV AntiVirus Server
# Tự động scan files/folders để chống viruses
+ Print Server (cupsd)
# Cài đặt cupsd
# Thêm máy in
# Print trên 1 máy remote Ubuntu từ 1 máy Ubuntu khác
+ NFS Server
# Cài đặt NFS Server
# Cài đặt NFS Client
# Tự động mount
+ Samba Server
+ DHCP Server
# Cài đặt DHCP Server cho việc tự động cài địa chỉ IP address
+ Cài đặt MYSQL Database Server
+ Cài đặt Oracle Database XE
+ Apache HTTP Server
# Apache HTTP Server cho HTTP (Web) Server service
+ Install PHP cho Apache HTTP Server
# PHP4
# PHP5
+ Cài đặt MYSQL cho Apache HTTP Server
+ Install Python cho Apache 2
+ FTP Server
# Cài đặt FTP Server
# Configure FTP Server cho phép người lạ chỉ đọc
xem the^m:
http://ubuntu.wordpress.com/2005/09/23/installing-using-an-rpm-file/

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home