17 tháng 9, 2008

install Samba & smbfs & winbind on ubuntu

apt-get install samba
This will install the tools to mount SMB shares.
apt-get install smbfs
If you would like to mount your SMB share using your (server) hostname
rather than the IP Address, edit /etc/hosts and add your samba server
(syntax IP Address hostname).
xxx.xxx.xxx.xxx hostname
install winbind
apt-get install winbind
By following these steps, you will be able to share a printer from your
Ubuntu computer so that Windows XP and Windows 2000 computers can print
to it.

1) Make sure your printer is installed.

2) Open the Printing window (System -> Administration -> Printing).

3) Click Server Settings in the list of printers.

4) To the right, under Basic Server Settings, check the box that reads, "Share published printers connected to this system".

5) In the list of printers, click the printer you want to share.

6) Click in the Policies tab and make sure all three check boxes (Enabled, Accepting jobs, and Shared) are checked.

7) Click the Apply button in the lower-right corner of the window.

add printer on windows:
http://:631/printers/

edit
/etc/cups/printers.conf file (i'm using cups v1.3.x)
gedit /etc/cups/printers.conf
#####################################################################

Info Hewlett-Packard HP LaserJet 1020
Location server
DeviceURI hp:/usb/HP_LaserJet_1020?serial=JL0AFT5
State Idle
StateTime 1221645018
Accepting Yes
Shared Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy retry-job


Info PDF
DeviceURI cups-pdf:/
State Idle
StateTime 1208886882
Accepting Yes
Shared Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy retry-job

#####################################################################
view detail here:
https://help.ubuntu.com/community/SettingUpSamba
https://help.ubuntu.com/community/NetworkPrintingFromWinXP
https://help.ubuntu.com/community/ActiveDirectoryWinbindHowto

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home