23 tháng 12, 2009

Fix IE6 Double Margin(Box Model Hack) bug

Box Model Hack
Author: Alessandro Coscia
The problem
IE doesn't implement the correct (standard) box model, so box appears with different dimensions in different browsers.
W3C's standard explains the correct model to adopt: Box Model.
This is a good image (coming from Wikipedia) to understand the problem:

Solutions
There are some solutions: Hack one-half margin value for IE/win only
Set display: inline
Use jquery.fixBoxModel.js (compatible with prototype, mootools and scriptaculous!!!)
Solution: Use jquery.fixBoxModel.js
I wrote this plugin to solve this problem.
Solution: Use jquery.fixBoxModel.js
I wrote this plugin to solve this problem.
It is very simple to use: include the libraries between <head>
<script src="js/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.fixBoxModel.js" type="text/javascript"></script>
code using:
<script>
  var $j = jQuery.noConflict();
  $j('document').ready(function () {
    $j('div').fixBoxModel();
  });
</script>
detail here
http://www.programmatorephp.it/jquery/ie6-double-margin-hack.php

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home