23 tháng 12, 2009

Fix IE6 Double Margin bug

Author: Alessandro Coscia

The problem

IE6 is famous for its 'ie6 double margin bug'.
It occurs when you use float boxes. In certain cases the margin will redouble.

You can find more info about this bug to Position is Everything.

Solutions

There are several solutions:
  • Hack one-half margin value for IE/win only
  • Set display: inline
  • Use jquery.fixDoubleMargin.js (compatible with prototype, mootools and scriptaculous!!!)

Solution: Use jquery.fixDoubleMargin.js

I wrote this plugin to solve this problem.
It is very simple to use: include the libraries between head tag
My Code:
<script src="js/jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.fixDoubleMargin.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jqbrowser-uncompressed.js" type="text/javascript"></script>
using it:
<script>
var $j = jQuery.noConflict();
$j('document').ready(function () {
$j('div').fixDoubleMargin();
});
</script>
other method:
CSS fix for the double margin float bug in IE6
Using display:inline is cross-browser friendly. Floated elements are treated as block-level by all browsers and specifying something like:
div
{
display:inline; /* cancel IE double margin bug */
float:left;
margin-left:20px;
}

…should work fine in all browsers.

1 Ý kiến:

Nặc danh nói...

=))

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home