21 tháng 1, 2010

RAID 5 trên Ubuntu với mdadm

Bước 1: Chuẩn bị hiện vật :D (Prepare the Disks)

- Các ổ đĩa (disk) phải được định dạng (format) ext3, sau đó dùng trình Gnome Partition Editor để đánh dấu RAID. Trình Gnome Partition Editor nếu chưa được cài đặt bác có thể cài như sau:


sudo apt-get install gparted

Sau khi cài đặt xong Gnome Partition Editor, chạy nó, trong cửa sổ chương trình bác chọn các ổ đĩa cần định dạng sang ext3. Lưu ý... dữ liệu sẽ mất sạch:D Sau khi mỗi ổ đĩa đã được định dạng xong, click chuột phải vào ổ đĩa cần RAID chọn "Manage Flags" và đánh dấu vào cờ "RAID". Xem hình dưới đây:
Hình ảnh
Sau khi lần lượt thịt xong từng em ổ đĩa một, ta chuyển sang bước 2 :D

Bước 2: Tạo ổ đĩa ánh xạ bằng phần mềm mdadm (Mirrored Device Admin)
mdadm là phần mềm raid arrays dùng cho linux, nếu trên máy chưa có cài đặt như sau:

sudo apt-get install mdadm

Ta có thể khởi tạo RAID volume (md0) bằng cách:

sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1

--verbose hiển thị thông tin RAID được tạo
--level=5 chỉ thị tạo RAID-5
--raid-devices=3 chỉ thị tạo 3 thành phần của RAID (Lưu ý, ví dụ này dùng cho việc khởi tạo Raid 5 từ 3 HDD)
Để xem thêm các thông tin trợ giúp gõ: mdadm --help-options
RAID (md0) sẽ được tạo, nếu có lỗi sau xuất hiện:
mdadm: error opening /dev/md0: No such file or directory
thì thêm tham số --auto=md vào cuối lệnh tạo của mdadm.
Có thể dùng lệnh sudo watch cat /proc/mdstat để theo dõi tiến trình, sau 2 giây sẽ refresh 1 lần. Để thoát bấm CTRL+C.
Hình ảnh

Để khởi tạo Raid aray mới cài đặt trong những lần khởi động kế tiếp, chúng ta phải biên tập tệp mdadm.conf bằng cách:

sudo echo "DEVICE partitions" > /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf

Bước 3: Tạo tệp hệ thống và điểm gắn

sudo mke2fs -j /dev/md0

Làm ngụm trà và waiting.... Sau khi chạy xong, sửa file fstab để tạo điểm gắn tự động cho lần khởi động tiếp theo cho RAID-5. Vi dụ gắn vào /var/media thì thêm vào file /etc/fstab như sau:

/dev/md0 /var/media auto defaults 0 3

khởi động lại máy và xem kết quả
Xem chi tiết tại hướng dẫn gốc

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home