29 tháng 6, 2009

SharedObject.mark()

http://fmsguru.com/forum/messages.cfm?threadid=B9D09A82-C160-6409-743D4D599CF927B6
I am trying to restart a pending project and it is a bit hard ;)
So I want to implement the SharedObject.mark() functionnality to synchronize several properties in a single call, but I am missing something on the client side:
Here is the example of the fms doc:


Example
The following example calls the
mark()
method twice to group two sets of shared object property updates for clients:
var myShared = SharedObject.get("foo", true);
myShared.lock();
myShared.setProperty("name", "Stephen");
myShared.setProperty("address", "Xyz lane");
myShared.setProperty("city", "SF");
myShared.mark("onAdrChange", "name");
myShared.setProperty("account", 12345);
myShared.mark("onActChange");
myShared.unlock();
The following example shows the receiving client-side script:
connection = new NetConnection();
connection.connect("rtmp://flashmediaserver/someApp");
var x = SharedObject.get( "foo", connection.uri, true);
x.connect(connection);
x.onAdrChange = function(str) {
// Shared object has been updated,
// can look at the "name", "address" and "city" now.
}
x.onActChange = function(str) {
// Shared object has been updated,
//
}

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home