30 tháng 6, 2009

Start and stop the server in Linux
Start, stop, or restart Flash Media Server

1. Log in as a root user.
2. Change to the directory where the server is installed.
3. Open a shell window and type one of the following:
•./fmsmgr server start
•./fmsmgr server stop
•./fmsmgr server restart

Start, stop, or restart the Administration Server

1. Log in as a root user.
2. Change to the directory where the server is installed.
3. Open a shell window and type one of the following:
•./fmsmgr adminserver start
•./fmsmgr adminserver stop
•./fmsmgr adminserver restart

Start, stop, or restart Flash Media Server using the command line

1. * cd /.
2. Enter ./server [start | stop | restart].

Start, stop, or restart the Administration Server using the command line

1. * cd /.
2. Enter ./adminserver [start | stop | restart].
So I SSH’ed into the server … and I run the Linux commands. The fmsmgr adminserver restart command worked. I therefore assume the server restart command will also work, riiight???
Nope.
The way to restart the server is using the “command line” version up there. I.E.: ./server restart.

Let the labrynthian torture festival continue.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home