9 tháng 7, 2009

DNS Record cơ bản

1) A Record (Address Record): có nhiệm vụ xác định một hostname ứng với một địa chỉ IP
- Record type: chọn A
- Enter domain name: điền tên ứng với địa chỉ IP của máy chủ hosting (lời khuyên: nên để trống mục này)
- Enter IP Address: điền địa chỉ IP của máy chủ đặt trang web (liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hosting để biết thông tin này)

Ví dụ: Tôi có tên miền abc.com và thuê nơi lưu trữ web tại VinaCIS với địa chỉ IP của máy chủ là 118.118.118.118. Tôi sẽ tạo A Record như sau:

Record type: A
Enter domain name:
Enter IP Address: 118.118.118.118

Khi đó, bạn thực hiện lệnh: ping abc.com thì hệ thống sẽ phân giải thành 118.118.118.118

2) CNAME Record (Canonical Name Record): Là record có chức năng gán nhiều hostname cho một địa chỉ IP
- Record type: chọn CNAME
- Enter domain name: điền tên hostname mà được CNAME ánh xạ tới
- Enter a canonical name: điền CNAME mà sẽ ánh xạ tới giá trị được điền trong phần domain name (lời khuyên: nên tạo các giá trị ứng với các dịch vụ chẳng hạn như www, ftp, mail …)

Ví dụ: Tôi muốn khi người dùng gõ www.abc.com thì sẽ trỏ đến máy chủ hosting của VinaCIS là 118.118.118.118. Tôi sẽ tạo CNAME ercord như sau

Record type: CNAME
Enter domain name: để trống (trong trường hợp này được hiểu là hostname có tên abc.com)
Enter a canonical name: điền www

Khi đó, bạn thực hiện lệnh: ping www.abc.com thì hệ thống cũng sẽ phân giải thành 118.118.118.118

3) MX Record (Mail Exchange Record): Là record xác định 1 mail server (hay nhiều mail server) cho 1 domain hay 1 zone được xác định.
- Record type: chọn MX
- Enter mail domain: điền domain của thư điện tử
- Enter mail exchanger: điền hostname dạng FQDN của máy chủ quản lý thư (địa chỉ hostname của máy chủ thư nên được tạo ở dạng A Record)
- Specify priority of mail exchange server: xác định độ ưu tiên dành cho máy chủ thư này (chỉ có hiệu lực trong trường hợp công ty bạn có nhiều máy chủ thư)

Ví dụ: Tôi muốn thư gửi đến địa chỉ vinacis@abc.com sẽ được chuyển cho máy chủ thư có tên là mail.abc.com. Tôi sẽ tạo MX record như sau

Record type: MX
Enter mail domain:
Enter mail exchanger: mail.abc.com
Specify priority of mail exchange server: 10

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home