10 tháng 7, 2009

tắt chế độ cảnh báo bản quyền

Để tắt chế độ cảnh báo bản quyền các bạn làm các bước sau:
Bước 1. Báo cho Windows rằng máy tính đã được đăng ký.
Mở Registry Editor.
Trích dẫn: Start > Run > gõ regedit > OK.
Mở thư mục Trích dẫn:
HKEYLOCALMACHIN\software\microsoft\windowsNT
Nhấp vào chữ Current Version. Nhìn sang khung bên phải. Nhấp phải chuột vào chữ RegDone, một menu hiện ra. Chon Modify, đổi giá trị 0 thành 1 vào ô giá trị đang chờ sẵn. Nhấp OK.
Nhấp vào chữ RegisteredOrganization. (Tổ chức được đăng ký). Gõ tên máy tính của bạn hay tên nào đó cũng được. Nhấp OK.
Bước 2. Mở Registry Editor. Trích dẫn:
Start > Run > gõ regedit > OK.
Mở thư mục Trích dẫn:
HKEYLOCALMACHIN\software\microsoft\windowsNT\CurrentVersion (cách vào thư mục này giống như trên Bước 2) Nhấp vào chữ WPAEvent đó chứ không nhấp vào dấu [+] nữa.
Bước 3. Trong khung bên phải: đổi giá trị 71 thành 72.
Nháy đúp vào dòng OOBETimer > Một bảng hiện ra bên trái > Nhấp chuột vào trước số 71, gõ phím Delete, nó biến mất tăm > Tại đó gõ 72 > Rồi nhấp vào OK, Ta thấy 72 đã thay thế cho 71 ở khung bên phải > Đóng cửa sổ Registry Editor lại.
Bước 4. Chạy chương trình quản lý bản quyền để thay Serial Number. Trích dẫn: Start > Run > Gõ C:\windows\system32\oobe\msoobe.exe /a > Nhấp OK.
Chờ vài giây, một cửa sổ hiện ra: Nó có 3 dấu kiểm hình tròn (còn gọi là nút rađio) Nhấp chọn nút tròn ở giữa (tính từ trên xuống dưới), ở bên cạnh dòng chữ I want to telefone.... Nhấp Next. Một cửa sổ mới sẽ hiện ra: có nhiều ô trống để gõ Serial Number vào. Nhưng không nhập gì cả! Nhấp dòng chữ Change Product Key ở dưới đáy cửa sổ.
Nó cũng sẽ hiện ra nhiều ô trống để gõ Serial Number. Lần này bạn nhập Serial Number sau đây: Trích dẫn: dhxq2 – wrgcd – wgyjy – hhydh - kkx9b (Lần lượt, mỗi ô nhập 5 kí tự của Serial Number này, không gõ dấu trừ, gạch nối gì hết!). Nhấp chuột vào chữ Update. Một của sổ mới hiện ra. Nhấp OK. Nhấp vào Reminder Later. Chú ý: Nếu bạn cài mới Windows XP thì dùng ngay Serial Number này từ đầu thì có bản quyền ngay, sau không phải giai tỏa nữa!
Bước 5. Khởi động lại máý để Windows cấu hình lại. Bước 6. Chạy chương trình quản lý bản quyền để kết thúc công việc.
Start > Run Gõ Trích dẫn:
C:\windows\system32\oobe\msoobe.exe /a OK. Nếu thành công bạn sẽ thấy thông báo Already Active – Successful.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home