16 tháng 1, 2008

Chia VLAN trên SW có 2 bước

Chia VLAN trên SW có 2 bước:
1. Tạo VLAN
2. Gán SW port vào VLAN có 2 kiểu:
- Static: áp dụng cho các mạng nhỏ và gán port vào VLAN nhân công
- Dynamic

Nếu bạn sử dụng SW Catalyst 2900XL tạo VLAN static thì bạn có thể cấu hình như sau:
1. Tạo VLAN
vlan database
vlan #vlan name vlanname
Chú ý: không nên sử dụng VLAN 1 nếu không muốn cho telnet vào SW
2. Gán SW port vào VLAN
interface FastEthernet 0/n
switchport mode access
switchport access vlan
số thứ tự (số hiệu) của Vlan
VD:
vlan database
- tao vlan 10 dat ten la nguyen
#>vlan 10 name nguyen
- tao vlan 20 dat ten thuy
#>vlan 20 name thuy

vay la ta co 2 vlan10 va vlan20 mac dinh co them vlan1
gan port vao vlan
#>config
interface FastEthernet 0/1
switchport mode access
switchport access vlan10
exit
interface FastEthernet 0/2
switchport mode access
switchport access vlan20
exit
lenh tren gan FA0/1 vao vlan10
lenh tren gan FA0/2 vao vlan20

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home