18 tháng 1, 2008

Lab thuc hanh SW CISCO VLAN TRUNK

# Simple Ethernet Switch lab
autostart = False

[localhost]
ghostios = true
sparsemem = true
mmap = True
workingdir = D:\Working\DYNAGEN\2R7200-2SW3745
[[7200]]
image = C:\Program Files\Dynamips\images\c7200-adventerprisek9-mz.124-11.T.bin
ram = 256
[[3640]]
image = C:\Program Files\Dynamips\images\c3640-is-mz.12.1-4.bin
ram = 64
slot1 = NM-1E
[[3745]]
image = C:\Program Files\Dynamips\images\c3745-adventerprisek9-mz.124-12.bin
ram = 128
slot1 = NM-16ESW

[[ROUTER SW1]]
model = 3745
f1/12 = SW2 f1/12
f1/1 = NIO_gen_eth:\Device\NPF_{31AC8C18-4890-4BC5-A1F0-637C4207965D} # PC1 192.168.1.1
f1/2 = PC2 f0
console = 2005
idlepc = 0xffffffff8000b4d8

[[ROUTER SW2]]
model = 3745
f1/1 = PC3 f0 # 192.168.1.2
f1/2 = PC4 f0 # 192.168.2.2
console = 2006
idlepc = 0xffffffff8000b4d8

[[router R1]]
model = 7200
console = 2007
slot1 = PA-2FE-TX
slot2 = PA-8T
f1/0 = SW1 f1/3
f1/1 = NIO_gen_eth:\Device\NPF_{189EC664-276C-42FE-9C80-9C6B7B7415E0} # PC5 192.168.1.1
idlepc = 0x614a04f4
[[router PC2]]
model = 3640
console = 2008
idlepc = 0x603503a0
[[router PC3]]
model = 3640
console = 2009
idlepc = 0x6036e2a8
[[router PC4]]
model = 3640
console = 2010
idlepc = 0xffffffff83ff7844

1 Ý kiến:

Hữu Nguyên nói...

Nen thay cac PC bang R3620 hoac R1900
[[3620]]
image = C:\Program Files\Dynamips\images\c3620-io3-mz.122-32.bin
ram = 48
slot1 = NM-1E

[[router PC3620]]
model = 3620
console = 2010

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home