16 tháng 1, 2008

xây dựng topology de thuc hanh VLAN

autostart = false
[localhost]
port = 7200
udp = 10000
workingdir = D:\TRAINING\VLAN_PC
ghostios = true
sparsemem = true
[[7200]]
image = C:\Program Files\Dynamips\images\c7200-adventerprisek9-mz.124-11.T.bin
ram = 256
idlepc = 0xffffffff8000b354 # so nay tuy vao may ban dung idlepc get
[[3745]]
image = C:\Program Files\Dynamips\images\c3745-adventerprisek9-mz.124-12.bin
ram = 160
idlepc = 0xffffffff8000a89c # so nay tuy vao may ban dung idlepc get
slot1 = NM-16ESW #khai bao Switch
[[router R1]]
model = 7200
console = 2000
F0/0 = SW1 F1/0

[[router SW1]]
model = 3745
console = 2001
F1/10 = NIO_gen_eth:\Device\NPF_{31AC8C18-4890-4BC5-A1F0-637C4207965D}
Nối cổng F1/10 với card mạng máy của bạn. số này thay đổi theo từng card mạng.
Dùng các route cũ để làm pc kết nối đến SW1. tôi đề nghị dùng 1900 ram cap cho con nay 32 là đủ rồi.

0 Ý kiến:

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home