18 tháng 1, 2008

File config cho LAB VLAN - TRUNK (1ROUTER - 2 SWITCH - 4 PC)

# Simple Ethernet Switch lab
# cau hinh nay da duoc toi u tren may tinh cong ty
autostart = False

[localhost]
ghostios = true
sparsemem = true
mmap = True
workingdir = D:\Working\DYNAGEN\1R3745-2SW2691-4PC3620
[[3745]]
image = C:\Program Files\Dynamips\images\c3745-adventerprisek9-mz.124-12.bin
ram = 160
slot2 = NM-4T
[[2691]]
image = C:\Program Files\Dynamips\images\c2691-entbasek9-mz.124-12.bin
ram = 128
slot1 = NM-16ESW
[[3620]]
image = C:\Program Files\Dynamips\images\c3620-io3-mz.122-32.bin
ram = 32
slot1 = NM-1E

[[ROUTER SW1]]
model = 2691
f1/12 = SW2 f1/12
f1/1 = PC1 f0
f1/2 = PC2 f0
console = 2005
idlepc = 0x60691994

[[ROUTER SW2]]
model = 2691
f1/1 = PC3 f0 # 192.168.1.2
f1/2 = PC4 f0 # 192.168.2.2
console = 2006
idlepc = 0xffffffff8000ad08

[[router R1]]
model = 3745
console = 2007
f0/0 = SW1 f1/3
idlepc = 0xffffffff8000a8ac
#idlepc = 0xffffffff8000b4d8
#idlepc = 0xffffffff8000b518
[[router PC1]]
model = 3620
console = 2011
idlepc = 0xffffffff8000a154
#idlepc = 0xffffffff8000ac28
[[router PC2]]
model = 3620
console = 2008
idlepc = 0xffffffff8000a154
#idlepc = 0xffffffff8000ac88
[[router PC3]]
model = 3620
console = 2009
idlepc = 0xffffffff8000a154
#idlepc = 0xffffffff8000ac28
[[router PC4]]
model = 3620
console = 2010
idlepc = 0xffffffff8000ac28
Lien lac qua mail neu can ios nhu cau hinh tren. (nguyen.huu.nguyen@gmail.com -> Subject-Yeu cau ios) toi se gui cho ban. cheers!

1 Ý kiến:

Hữu Nguyên nói...

:( :X =))

Blog Hoc Tap :)) Blog Hoc Tap ;)) Blog Hoc Tap ;;) Blog Hoc Tap :D Blog Hoc Tap ;) Blog Hoc Tap :p Blog Hoc Tap :(( Blog Hoc Tap :( Blog Hoc Tap :X Blog Hoc Tap =(( Blog Hoc Tap :-o Blog Hoc Tap :-/ Blog Hoc Tap :-* Blog Hoc Tap 8-} Blog Hoc Tap :)] Blog Hoc Tap ~x( Blog Hoc Tap :-t Blog Hoc Tap b-( Blog Hoc Tap :-L Blog Hoc Tap x( Blog Hoc Tap =))

Đăng ý kiến của bạnBlog Hoc Tap

Đây là Web Blog dùng để "Ghi lại" trong quá trình làm việc và học tập. Bạn có thể đăng ý kiến để Đóng góp, Xây dựng, Trao đổi, Học tập với tôi. Cảm ơn bạn đã ghé qua web blog của tôi.
Bạn có thể sử dụng các biểu tượng cảm xúc trong bài "ý kiến" bằng cách gõ ký tự bên phải của mỗi biểu tượng.
Thân chàoBlog Hoc Tap

BlogWeb: tạo từ Blog của Google
Nội dung: lấy từ nhiều Nguồn khác nhau.
Mục đích: note lại bài Hướng dẫn hay và Đáng đọc.
Kết quả: nghiện Internet Nặng.
Tương lại: xuống lỗ Vẫn Nghiện nếu không có ai giúp.
Blog Web của: Trí Dũng đến từ Việt Nam - Liên kết đến trang Blog Cá Nhân
Tôi biết (^_^)
Thông tin về Tác giả. Chi Tiết
Sử dụng (FireFox | Google Chrome on Ubuntu) để xem tốt nhất. Học Nhiều Hơn Tại Đây
©2009 Google Blogger - HuuNguyen's Home